Ορφανοτροφείο Θηλέων

orfanotrofeio im1Στην ιστορική και ηρωική πόλη της Λαμίας εδώ και 65 χρόνια, από το 1944, υπάρχει και λειτουργεί, με την ευλογία της τοπικής Εκκλησίας και την ευχή του εκάστοτε Μητροπολίτου, Ορφανοτροφείο Θηλέων επ’ ονόματι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το οποίο ανήκει διοικητικά στον τοπικό, μη κερδοσκοπικό, Ηθικοθρησκευτικό Σύλλογο «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» (έτος ιδρύσεως 1941).
Το Ίδρυμα τούτο, που κοσμεί πραγματικά την πόλη της Λαμίας, αλλά και όλο το Νομό Φθιώτιδος, λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νεότητα, με τη Χάρη του Θεού και τις ανύστακτες προσπάθειες του Διοικητικού, Διδακτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, κατά τρόπο υποδειγματικό μέχρι σήμερα και ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού, μέχρι τέλους.
Δημιουργήθηκε αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες του Πολέμου και των χτυπημένων από τον θάνατο οικογενειών, να συνάξει υπό τις πτέρυγες της Εκκλησίας τα πληγωμένα από την ορφάνεια νοσσία, να προστατεύσει από τις απειλές και τους κινδύνους της ζωής τις ελληνοπούλες και να δώσει όραμα και προοπτική ζωής και επαγγέλματος σ’ αυτά τα στερημένα παιδιά.
Πράγματι δε από τις τάξεις του ευλογημένου αυτού Ιδρύματος βρήκαν το δρόμο της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και αποκαταστάσεως, πλήθος κορασίδων, οι οποίες τώρα ζούν και προσφέρουν με τη σειρά τους στην οικογένεια και την κοινωνία ευεργετική και καρποφόρα παρουσία και θεάρεστο κόπο με θετικά αποτελέσματα.
Το Ίδρυμα Θηλέων Λαμίας «Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» ζεί και κινείται σύμφωνα με τα θέσμια της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας και προσπαθεί να μεταδώσει στα μέλη του την αλήθεια της Πίστεως και το ορθόδοξο ευαγγελικό ήθος της Αγιοπατερικής μας Παραδόσεως. Δέχεται στους κόλπους του παιδιά νηπιακής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού κυρίως, το πολύ έως δώδεκα ετών, τα μεγαλώνει, τα σπουδάζει, τα προικίζει, τα οδηγεί στον τιμημένο γάμο εξωπλισμένα και εφωδιασμένα υλικά και πνευματικά, ώστε να μη τους λείπει τίποτε. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα τα παιδιά φοιτούν στα δημόσια σχολεία,ενισχύονται με τα απαραίτητα φροντιστήρια πάσης φύσεως, έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την κατάλληλη ψυχαγωγία τους χειμώνα και καλοκαίρι.
Αρχικά είπαμε ότι το Ορφανοτροφείο Θηλέων υποδεχόταν παιδιά ορφανά, πάντοτε Ορθοδόξου Πίστεως. Σύν τω χρόνω όμως άρχισε να φιλοξενεί και παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίες αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα συντηρήσεως και εκπαιδεύσεως, παιδιά εγκαταλελειμμένα από τους γονείς, παιδιά χωρισμένων γονέων και άλλων περιπτώσεων.
Με αυτόν τον τρόπο το Ορφανοτροφείον Θηλέων επετέλεσε καί επιτελεί χρέη και Οικοτροφείου και η μετάλλαξή του αυτή προσφέρει στις μέρες μας μεγάλη συμβολή στην πολύτεκνη ελληνική οικογένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιδρυμα θηλέων δεν έχει καμμία κρατική οικονομική ή άλλη υποστήριξη. Η λειτουργία του βασίζεται στην αγάπη των Χριστιανών, που από την πρώτη στιγμή το αγκάλιασαν, και στην αγαθή Πρόνοια του Θεού. Είναι δε συγκινητική η orfanotrofeio im3θεία Αγαθότητα, διότι από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα δεν έλειψε τίποτε από τα αναγκαία στα παιδιά. Η αυταπάρνηση δε και η επιμέλεια των διοικούντων και διδασκόντων ανέδειξαν το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας σε Πρότυπον Ίδρυμα γνωστόν και έξω από την Ελλάδα.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Ιδρύματος λαμβάνεται πρόνοια για την Ορθόδοξη Κατήχηση των Παιδιών, τον Εκκλησιασμό τους και τη Μυστηριακή τους ζωή. Εφαπτόμενο του Ιδρύματος υπάρχει Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο οποίο με ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου τελείται κάθε Σάββατον η θεία Λειτουργία, πνευματικός δε παρακολουθεί και εποπτεύει την όλη ζωή της μεγάλης αυτής Οικογένειας.
Επίσης τα παιδιά δεν αποξενώνονται από την οικογένειά τους, όσα έχουν. Στις Μεγάλες Γιορτές και το Καλοκαίρι πηγαίνουν στα πατρικά τους σπίτια. Υπάρχει μάλιστα και η ορεινή Κατασκήνωση του Ιδρύματος, και τα θαλάσσια λουτρά, που συμπληρώνουν την ψυχοσωματική βελτίωση των τροφίμων. Τόσο το Διοικητικό Προσωπικό, όσο και το διδακτικό-βοηθητικό εργάζονται ως επί το πλείστον αφιλοκερδώς και διαπνέονται από τα χριστιανικά ιδανικά της Ελληνορθοδοξίας και χαίρουν κοινωνικής εκτιμήσεως «έχοντες την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν». Οι τοπικοί άρχοντες, εκκλησιαστικοί και πολιτειακοί, περιβάλλουν με στοργή έμπρακτη και ειλικρινή συνολικά την ευλογημένη αυτή προσπάθεια.
Τα κορίτσια που έχουν αδελφια αγόρια, στην ίδια κατάσταση με αυτά, έχουν τη χαρά να μη στερούνται την επικοινωνία μαζί  τους, διότι προωθούνται στο Κρατικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας, αντίστοιχο Ίδρυμα με εκείνο του Θηλέων και μπορούν να βλέπωνται, όπως και οι γονείς ή συγγενείς, εάν υπάρχουν, μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους. Αυτό εξασφαλίζει ομαλή ψυχολογία και καλή διάθεση στις νεάνιδες.
Είναι αλήθεια ότι σήμερα προωθούνται άλλες λύσεις προς επίλυση του οικογενειακού προβλήματος. Τα Ιδρύματα γενικώς, και ιδίως τα χριστιανικά, έχουν αγρίως συκοφαντηθή από τους εχθρούς της πίστεως, και μάλιστα τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα ωραιότατες ψυχές να χάνονται δεξιά κι αριστερά, μένοντας σε ακατάλληλα περιβάλλοντα, πέφτοντας συχνά θύματα επιτηδείων, υπό την εποπτείαν γηραλέων η ανεπαρκών προσώπων, υπό την σκέπην προβληματικών οικογενειών, ξοδεύοντας χρήματα και διασπαθίζοντας δυνάμεις, τη στιγμή που οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην  αυχμηρά έρημο της παρούσης ζωής άνοιξαν μια όαση χαράς και ελπίδος Θεού, το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας, με διάρκεια και προοπτική ζωής, ασφαλώς μεγαλύτερα και καλύτερα από μια θνησιγενή ανάδοχη οικογένεια, επί παραδείγματι, αγνώστου εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητος και νοοτροπίας.
Αυτή τη στιγμή στη Ρωσία υπάρχουν εκατομμύρια εγκαταλελειμμένα παιδιά. Στη Σερβία επίσης. Πιθανόν και στην Ελλάδα να υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν συμπαραστάσεως. Θα ήταν ευχής έργον και οικοδομητική επένδυση για το μέλλον, αν μέσα στη διάνοια των αρμοδίων και σχετιζομένων προσώπων υπήρχε και η σκέψη-πρόταση του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.