ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ»

     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Να σταλεί με αποδεικτικό επίδοσης

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        Λάρισα 6-4-2017
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ.: 464/33164
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
               ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Πληροφορίες Πέτρος Βουλΐσίδης
e-mail dek@apdthest.gov.gr
Τηλέφωνο 2413-503.560
Fax 2413-503.562
Ταχ. Δ/νση Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. 413 36 Λάρισα
1. Υπουργό Οικονομικών – Νομικό Συμβούλιο                                             ΠΡΟΣ:

του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία

Σχηματισμός Β’- Γραφείο 1° – Ακαδημίας

68 – Τ.Κ. 106 78 – Αθήνα
2. Δικαστικό Γραφείο Λάρισας – Μανωλάκη

13-15-Τ.Κ. 412 22-Λάρισα

ΘΕΜΑ: Επιδοθέν δικόγραφο του νομικού προσώπου με την επωνυμία Ηθικοθρησκευτικός Σύλλογος «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» Λαμίας – Μη άσκηση παρέμβασης.
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 24716/397138/20-2-2017 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Κεντρικής Υπηρεσίας – Σχηματισμού Β’- Γραφείου 1ου.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά στην από 7-2-2017 και με αριθμό κατάθεσης 65/2017 αίτηση του Ηθικοθρησκευτικού Συλλόγου «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» που συζητείται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας στις 22-9-2017, ημέρα Παρασκευή (αριθ. πινακ. 43), κατά τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) και του άρθρου 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η οποία επιδόθηκε στην υπηρεσία μας στις 14-2-2017, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 2 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), σας γνωρίζουμε ότι δεν θεωρούμε απαραίτητη την άσκηση παρέμβασης από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεός Ελλάδας, διότι δεν έχουμε αντίρρηση με το αίτημα του ανωτέρω συλλόγου περί επωφελέστερης αξιοποίησης των εποπτευομένων από την υπηρεσία μας περιουσιών των εξής κληροδοτημάτων (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) που έχουν καταληφθεί υπέρ του διαχειριζόμενου από τον εν λόγω σύλλογο Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας:
1) Κληροδότημα Αφροδίτης Γερογιώργη
2) Κληροδότημα Βασιλικής Τσιβόγλου ή Τζιβόγλου
3) Κληροδότημα Χασούρα Ηλία
4) Κληροδότημα Γεωργίου Λιάρου ή Λάρου
5) Κληροδότημα Αγγελικής χας Σταύρου Σουγιουτζόγλου ή Σουγιουλτζόγλου
6) Κληροδότημα Πιτσιώτη Ελένης και
7) Κληροδότημα Dean Tileson
Στην εν λόγω αίτηση περιλαμβάνεται και η επωφελέστερη αξιοποίηση της διατεθείσας περιουσίας δια δωρεάς εν ζωή των αδελφών Μαλαμάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη και Μαλαμάκη Βασιλείου του Ιωάννη » η οποία δεν εποπτεύεται από την υπηρεσία, μας.,
Τέλος, ενημερώνουμε τη διοίκηση του Ηθικοθρησκευτικού Συλλόγου «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα καθώς, επίσης, τοιχοκολλήθηκε την 3-4-2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλία – Στερεός Ελλάδας αντίγραφο της ανωτέρω αιτήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4182/2013 (Α 185). Στο Δ.Σ. του εν λόγω συλλόγου στέλνουμε αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού τοιχοκόλλησης και παρακαλούμε να προβεί σε ανάρτηση της αιτήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων και τον διαδικτυακό τόπο του συλλόγου κατά την ανωτέρω διάταξη.

Με εντολή Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεός Ελλάδας

                                                                                                                     Η Προϊστάμενη
της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

                                                                                                                  Ρακατσάνη Σοφία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ηθικοθρησκευτικό Σύλλογο «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς»
πλ. Διάκου 9 -Τ.Κ. 351 32 – Λαμία
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
• Χρονολογικό Αρχείο
• Τμήμα Εποπτείας

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΔΩ ΣΕ pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.