Ορφανοτροφείο Θηλέων

orfanotrofeio im1Στην ιστορική και ηρωική πόλη της Λαμίας εδώ και 65 χρόνια, από το 1944, υπάρχει και λειτουργεί, με την ευλογία της τοπικής Εκκλησίας και την ευχή του εκάστοτε Μητροπολίτου, Ορφανοτροφείο Θηλέων επ’ ονόματι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το οποίο ανήκει διοικητικά στον τοπικό, μη κερδοσκοπικό, Ηθικοθρησκευτικό Σύλλογο «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» (έτος ιδρύσεως 1941).
Το Ίδρυμα τούτο, που κοσμεί πραγματικά την πόλη της Λαμίας, αλλά και όλο το Νομό Φθιώτιδος, λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νεότητα, με τη Χάρη του Θεού και τις ανύστακτες προσπάθειες του Διοικητικού, Διδακτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, κατά τρόπο υποδειγματικό μέχρι σήμερα και ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού, μέχρι τέλους.
Δημιουργήθηκε αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες του Πολέμου και των χτυπημένων από τον θάνατο οικογενειών, να συνάξει υπό τις πτέρυγες της Εκκλησίας τα πληγωμένα από την ορφάνεια νοσσία, να προστατεύσει από τις απειλές και τους κινδύνους της ζωής τις ελληνοπούλες και να δώσει όραμα και προοπτική ζωής και επαγγέλματος σ’ αυτά τα στερημένα παιδιά.
Πράγματι δε από τις τάξεις του ευλογημένου αυτού Ιδρύματος βρήκαν το δρόμο της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και αποκαταστάσεως, πλήθος κορασίδων, οι οποίες τώρα ζούν και προσφέρουν με τη σειρά τους στην οικογένεια και την κοινωνία ευεργετική και καρποφόρα παρουσία και θεάρεστο κόπο με θετικά αποτελέσματα.
Το Ίδρυμα Θηλέων Λαμίας «Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» ζεί και κινείται σύμφωνα με τα θέσμια της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας και προσπαθεί να μεταδώσει στα μέλη του την αλήθεια της Πίστεως και το ορθόδοξο ευαγγελικό ήθος της Αγιοπατερικής μας Παραδόσεως. Δέχεται στους κόλπους του παιδιά νηπιακής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού κυρίως, το πολύ έως δώδεκα ετών, τα μεγαλώνει, τα σπουδάζει, τα προικίζει, τα οδηγεί στον τιμημένο γάμο εξωπλισμένα και εφωδιασμένα υλικά και πνευματικά, ώστε να μη τους λείπει τίποτε. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα τα παιδιά φοιτούν στα δημόσια σχολεία,ενισχύονται με τα απαραίτητα φροντιστήρια πάσης φύσεως, έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την κατάλληλη ψυχαγωγία τους χειμώνα και καλοκαίρι.
Αρχικά είπαμε ότι το Ορφανοτροφείο Θηλέων υποδεχόταν παιδιά ορφανά, πάντοτε Ορθοδόξου Πίστεως. Σύν τω χρόνω όμως άρχισε να φιλοξενεί και παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίες αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα συντηρήσεως και εκπαιδεύσεως, παιδιά εγκαταλελειμμένα από τους γονείς, παιδιά χωρισμένων γονέων και άλλων περιπτώσεων.
Με αυτόν τον τρόπο το Ορφανοτροφείον Θηλέων επετέλεσε καί επιτελεί χρέη και Οικοτροφείου και η μετάλλαξή του αυτή προσφέρει στις μέρες μας μεγάλη συμβολή στην πολύτεκνη ελληνική οικογένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιδρυμα θηλέων δεν έχει καμμία κρατική οικονομική ή άλλη υποστήριξη. Η λειτουργία του βασίζεται στην αγάπη των Χριστιανών, που από την πρώτη στιγμή το αγκάλιασαν, και στην αγαθή Πρόνοια του Θεού. Είναι δε συγκινητική η orfanotrofeio im3θεία Αγαθότητα, διότι από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα δεν έλειψε τίποτε από τα αναγκαία στα παιδιά. Η αυταπάρνηση δε και η επιμέλεια των διοικούντων και διδασκόντων ανέδειξαν το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας σε Πρότυπον Ίδρυμα γνωστόν και έξω από την Ελλάδα.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Ιδρύματος λαμβάνεται πρόνοια για την Ορθόδοξη Κατήχηση των Παιδιών, τον Εκκλησιασμό τους και τη Μυστηριακή τους ζωή. Εφαπτόμενο του Ιδρύματος υπάρχει Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο οποίο με ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου τελείται κάθε Σάββατον η θεία Λειτουργία, πνευματικός δε παρακολουθεί και εποπτεύει την όλη ζωή της μεγάλης αυτής Οικογένειας.
Επίσης τα παιδιά δεν αποξενώνονται από την οικογένειά τους, όσα έχουν. Στις Μεγάλες Γιορτές και το Καλοκαίρι πηγαίνουν στα πατρικά τους σπίτια. Υπάρχει μάλιστα και η ορεινή Κατασκήνωση του Ιδρύματος, και τα θαλάσσια λουτρά, που συμπληρώνουν την ψυχοσωματική βελτίωση των τροφίμων. Τόσο το Διοικητικό Προσωπικό, όσο και το διδακτικό-βοηθητικό εργάζονται ως επί το πλείστον αφιλοκερδώς και διαπνέονται από τα χριστιανικά ιδανικά της Ελληνορθοδοξίας και χαίρουν κοινωνικής εκτιμήσεως «έχοντες την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν». Οι τοπικοί άρχοντες, εκκλησιαστικοί και πολιτειακοί, περιβάλλουν με στοργή έμπρακτη και ειλικρινή συνολικά την ευλογημένη αυτή προσπάθεια.
Τα κορίτσια που έχουν αδελφια αγόρια, στην ίδια κατάσταση με αυτά, έχουν τη χαρά να μη στερούνται την επικοινωνία μαζί  τους, διότι προωθούνται στο Κρατικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας, αντίστοιχο Ίδρυμα με εκείνο του Θηλέων και μπορούν να βλέπωνται, όπως και οι γονείς ή συγγενείς, εάν υπάρχουν, μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους. Αυτό εξασφαλίζει ομαλή ψυχολογία και καλή διάθεση στις νεάνιδες.
Είναι αλήθεια ότι σήμερα προωθούνται άλλες λύσεις προς επίλυση του οικογενειακού προβλήματος. Τα Ιδρύματα γενικώς, και ιδίως τα χριστιανικά, έχουν αγρίως συκοφαντηθή από τους εχθρούς της πίστεως, και μάλιστα τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα ωραιότατες ψυχές να χάνονται δεξιά κι αριστερά, μένοντας σε ακατάλληλα περιβάλλοντα, πέφτοντας συχνά θύματα επιτηδείων, υπό την εποπτείαν γηραλέων η ανεπαρκών προσώπων, υπό την σκέπην προβληματικών οικογενειών, ξοδεύοντας χρήματα και διασπαθίζοντας δυνάμεις, τη στιγμή που οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην  αυχμηρά έρημο της παρούσης ζωής άνοιξαν μια όαση χαράς και ελπίδος Θεού, το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας, με διάρκεια και προοπτική ζωής, ασφαλώς μεγαλύτερα και καλύτερα από μια θνησιγενή ανάδοχη οικογένεια, επί παραδείγματι, αγνώστου εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητος και νοοτροπίας.
Αυτή τη στιγμή στη Ρωσία υπάρχουν εκατομμύρια εγκαταλελειμμένα παιδιά. Στη Σερβία επίσης. Πιθανόν και στην Ελλάδα να υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν συμπαραστάσεως. Θα ήταν ευχής έργον και οικοδομητική επένδυση για το μέλλον, αν μέσα στη διάνοια των αρμοδίων και σχετιζομένων προσώπων υπήρχε και η σκέψη-πρόταση του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

biblipolioΣτο καλαίσθητο και ανακαινισμένο βιβλιοπωλείο της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, στο Κέντρο της Λαμίας,στην Πλατεία Διάκου με το Εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος (πίσω από το Ξενοδοχείο Σαμαρά και δίπλα στην Τράπεζα Ελλάδος) λειτουργεί εδώ και χρόνια Διαρκής Έκθεση Ορθοδόξου Χριστιανικού βιβλίου και Εικόνας.
Θα βρείτε στην Έκθεση:
1.       Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία από όλους τους Εκδοτικούς Οίκους
2.       Εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος & του Σεβ/του Μητροπολίτου
3.       Την Βίβλο εικονογραφημένη για παιδιά και άλλα παιδικά βιβλία
4.       Την Καινή Διαθήκη χρυσόδετη και το Ψαλτήριο ερμηνευμένα
5.       Εκκλησιαστικά βιβλία για τον Ιερέα και τον Ψάλτη. Για όλες τις Γιορτές
6.       Πατερικά συγγράμματα των Αγ. Πατέρων (με ερμηνεία) και Βίους Αγίων της Ορθοδοξίας
7.       Αντιαιρετικά Βιβλία για παλιές και σύγχρονες αιρέσεις
Επίσης θα βρείτε:
1.       Ορθόδοξες Βυζαντινές Εικόνες σε χαρτί και σε ξύλο (μεγάλη ποικιλία)
2.       Κασσέτες και δίσκους (CD) με Ορθόδοξα κηρύγματα, Ομιλίες και ΄Υμνους
3.       Βιβλία ιστορικά, μεγάλα Κάδρα και Πορτραίτα με ήρωες για γραφεία, σχολεία, Κατηχητικά και Πνευματικά Κέντρα Ι. Ναών και Δήμων)
4.       Ελληνικές και Βυζαντινές Σημαίες (το ύφασμα, ή με κοντάρι και Σταυρό)
5.       Είδη Ευλαβείας (θυμίαμα, φυτιλάκια, Νάμα, καρβουνάκια, κομποσχοίνια, σταυρούς, λιβανιστήρια και καντήλια, επιστήθιους Σταυρούς, σταυρούς και εικόνες για το αυτοκίνητο & το σπίτι, αγιορείτικες σφραγίδες για πρόσφορα)
6.       Ευχετήριες κάρτες για τις Μεγάλες Γιορτές της Εκκλησίας μας
7.       Εργόχειρα μικρά και μεγάλα και για εκκλησιαστική χρήση (πετσέτες προσφόρου, κεντήματα…)
8.       Στεφανοθήκες  και δώρα για τους μελλονύμφους
Επίσης:
·         Φτιάχνουμε σε ξύλο, όποια εικόνα ζητηθεί
·         Πλαστικοποιούμε μικρές εικόνες, για να μη χαλάνε
·         Αναπαράγουμε ομιλίες και κηρύγματα (και ταχυδρομούμε)
·         Στέλνουμε μ΄ ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας (μέσα στη Λαμία) χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση ό,τι ζητήσετε
 Ώρες Λειτουργίας:
8.30 μέχρι 12.30 το πρωί  & 5 μέχρι 8.30 το απόγευμα
[& το απόγευμα της Κυριακής 6-8 μ.μ., όταν γίνεται η καθιερωμένη Ομιλία]
Πλατ. Διάκου 9, Τηλ. 22310 22349 – Φαξ: 22310 22782

ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»…
Τι πήραμε από τους Ευρωπαίους; Ψίχουλα… «Ώδυνεν όρος και έτεκεν μυν» (Κοιλοπονούσε ένα βουνό και γέννησε ένα ποντίκι, δηλ. πολύ – πολύ μικρότερα των προσδοκομένων τα αποτελέσματα). Συνεχώς παίρνουμε δήθεν λεφτά που γυρίζουν στους ίδιους…
Δώσαμε τα πάντα και πήραμε δόσεις… ναρκωτικού και υποκατάστατα φαρμάκων, για να ξεγελιόμαστε… «άχρι καιρού».
Γίναμε αιχμάλωτοι για ένα αιώνα!
Στο βωμό της αξιολόγησης, της εκταμίευσης και της ελάφρυνσης, κυρίως χάριν των Γερμανικών εκλογών και των αμερικανικών απαιτήσεων, πουλήσαμε τα πάντα.
Δεχτήκαμε τρία επίσημα μνημόνια και ένα αέναο κόφτη.
Χάσαμε λιμάνια, αεροδρόμια, συγκοινωνίες, φυσικά και ενεργειακά αγαθά, δηλ. αξιοπρέπεια, εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία. Δεν αποκλείεται να πούμε «το νερό νεράκι».
«Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, τίποτε δεν σεβαστήκαμε και αδικήσαμε τη χώρα και το λαό μας».
Κι όχι μόνο οικονομικά…
Ο Δούρειος Ίππος της Οικονομίας έφερε κατάργηση της Κυριακής Αργίας, Υπογραφή Συμφώνου Συμβίωσης, Κοσμικό κράτος, αδιοριστία ιερέων, χτύπημα της Εκκλησίας και της Οικογένειας, της Ιστορίας και της Φυλής μας.
Ανέθαλλαν όλα τα αριστερά άνθη του κακού στη συγκεκριμένη συγκυρία: απιστία, αθεϊα, εκκλησιομαχία, ανθελληνισμός, χτύπημα στην οικογένεια και στην ιστορία. Όλες οι άλλες χώρες βγήκαν από τα μνημόνια και μείς κατά ένα παράξενο τρόπο πηγαίνουμε όλο και παραπίσω με προαπαιτούμενα και ευρωπαϊκές οδηγίες και αξιολογήσεις.
Φταίμε ως χώρα και πολιτική πρακτική. Κάναμε μεγάλα λάθη. Λειτουργήσαμε συχνά ως ανεγκέφαλοι:
1] Υπογράψαμε τη συνθήκη του Δουβλίνου 2 σύμφωνα με την  οποία η επαναπροώθηση των μεταναστών δεν επιβάλλεται πέραν της αμέσως προηγούμενης χώρας… Κλείσαν και τα σύνορα οι βόρειοί μας… Μείναμε εμείς κι αυτοί…
2] Το δεύτερο, δεχτήκαμε να μετακυλιστούν τα χρέη μας και από τραπεζικά να γίνουν κρατικά… με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
3] Η παρουσία δε υπερπληθών μεταναστών στη χώρα αλλοιώνει πλέον τη σύνθεση του πληθυσμού, τροφοδοτεί απαράδεκτους μικτούς γάμους, εδραιώνει τον μουσουλμανισμό, δημιουργεί προϋποθέσεις Κοσσοβοποίησης τμημάτων της ελληνικής Πατρίδας, ρίχνει τα εργατικά μεροκάματα και μειώνει την αγορά και προσφορά εργασίας, διαλύει τις εργασιακές ενώσεις και σχέσεις και θεριεύει το κεφάλαιο και τον εργασιακό μεσαίωνα.
4] Φτιάξαμε ένα ξενόδουλο υπερταμείο «κράτος εν κράτει» για πρώτη φορά στην ιστορία μας και είναι όλα υποθηκευμένα
5] Δεχτήκαμε ένα άτυπο αέναο μνημόνιο
6] Ανεχτήκαμε τις απειλές της Τουρκίας για τους μετανάστες, ότι αν δεν τους παραβάλουμε εμείς ή δεν παραλάβουν  αυτοί (=οι Τούρκοι) τα λεφτά για τους δικούς τους…θα ξαναπλημμυρίσει η χώρα με καραβιές ξένων.
7] Δεν τολμήσαμε να ανακηρύξουμε την ΑΟΖ και ανεχτήκαμε στο σβέρκο μας εποπτείες, επιτηρήσεις, διευθυντήρια, ελεγκτές, τρόϊκες και κουαρτέτα, γίναμε εντολοδόχοι ξένων κέντρων και κυβερνήσεων.
Έχουμε σκεφτεί ποτέ γιατί γίνονται όλα αυτά στην δύσμοιρη Πατρίδα μας;
Όλα έγιναν και γίνονται για ένα νόμισμα. Για το Ευρώ. Το καταραμένο το ευρώ. Και για να μη βγούμε από την ευρωζώνη…
Το σκληρό νόμισμα… Το απάνθρωπο…
Το δελεαστικό αρχικά και απογοητευτικό στο τέλος…
Γι΄ αυτό το ευρώ, την παραμονή στη ζώνη του ευρώ, υπήρξαν οι επιδοτήσεις, οι εξισορροπήσεις, τα μνημόνια, οι μεταρρυθμίσεις, οι αποκρατικοποιήσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, ο κόφτης, το υπέρ-ταμείο…
Για να μη χάσουμε το ευρώ: έγιναν και απολύσεις και οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων και επιβλήθηκε φορολογία δυσβάστακτη και δημοσιονομική προσαρμογή και έλεγχος κεφαλαίων…
Μάλιστα τη στιγμή που άλλες μεγάλες χώρες της ΕΕ δεν έχουν μπει στη ζώνη του ευρώ καθόλου και διατηρούν σχετική αυτονομία. Και μάλιστα την ίδια  στιγμή που άλλες χώρες σκέφτονται άμεσα την αποχώρησή τους από την ΕΕ για διαφόρους λόγους.
Εμείς λατρέψαμε το ευρώ. Αφοσιωθήκαμε σ΄ αυτό. Του δώσαμε υπεραξία που δεν την έχει με τίποτε. Χάσαμε το πιο αρχαίο νόμισμα της Ευρώπης, τη δραχμή, και ασυναίσθητα κάναμε το ευρώ θεό στη ζωή μας. Το θεοποιήσαμε σαν να ήμασταν ιθαγενείς απολίτιστοι που χάσκουν μπροστά στα καθρεπτάκια των δυτικοευρωπαίων. Πέσαμε στο αμάρτημα του μαμωνισμού και είπαμε δυστυχώς «ευρώ αντί πάσης θυσίας», δηλαδή «ευρώ και πάρτε μας το κεφάλι». Κι άλλο που δεν ήθελαν οι εκδοροσφαγείς των λαών της Ευρώπης: «μας πήραν τα κεφάλαια και το κεφάλι».
Η υπόθεση του ευρώ, όσο καλά κι αν ξεκίνησε με επιδοτήσεις και χορηγίες και ΕΣΠΑ, τόσο πιο πονηρά και οδυνηρά κατέληξε σε δάνεια και χρέη και άλλες ρυθμίσεις, που βγάζουν ένα λαό από τον παραδοσιακό του δρόμο. Ρυθμίσεις που φτάνουν στην ανατροπή και αλλοίωση του αξιακού του κώδικα και στο ήθος του και στην  πίστη του. Το ευρώ μας οδηγεί σταθερά στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην απόλυτη δικτατορία του Αντιχρίστου.
Το ευρώ τα θέλει όλα: και μετανάστες, και αλλαγές στο σύνταγμα και πολυπολιτισμική ουτοπία, και κοσμικό κράτος και αδιοριστία ιερέων και ανάδειξη μειονοτήτων και προσφυγικές ροές και κλειστά σύνορα και την Ελλάδα να γίνει αποθήκη ψυχών -αγνώριστη πλέον – με έκρηξη των ιδιωτικοποιήσεων και αποθέωση του καπιταλιστικού τρόπου ζωής και θάνατο στους αδύνατους και φτωχούς.
Θέλει χέρσα τα ελληνικά χωράφια γεμάτα φωτοβολταϊκά, χαμομήλι από τη Χιλή, πατάτες από την Αίγυπτο, ντομάτες από Τουρκία, ελιές και λάδι από μεσογειακές χώρες, ζώα από Βαλκάνια και ευρωπαϊκές χώρες κι εδώ τους Έλληνες απλά να δουλεύουν ως σερβιτόροι και ξενοδοχοϋπάλληλοι στη μεγάλη βιομηχανία του τουρισμού μας…που τείνει και αυτός να γίνει αμαρτωλός και τρισάθλιος.
Το ευρώ επιτελεί σατανικό έργο, αποτελεί όχημα του κακού, οδηγεί στην εξαχρείωση των λαών που το ακολουθούν. Κι όσο θα λειτουργεί ακόμη στην Ελλάδα μας η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι τόσο θα κυβερνά το ευρώ και θα συνεχίζονται τα μνημόνια.
Διότι το ευρώ μας γελοιοποίησε ως έθνος: μας έκανε πολύ κατώτερους από την ιστορία μας, έσχατους και ανάξιους των Μεσολογγιτών, μας έφερε συχνά σε κρίση συνειδήσεως, που όμως δεν υπερβήκαμε ποτέ, μας δίχασε ως προσωπικότητες και μας εγκλώβισε αρκετές φορές στο δίλημμα της παραιτήσεως, χωρίς όμως ποτέ ως άλλοι αρχαίοι Έλληνες να πούμε «ου περί χρημάτων ημίν ο αγών, αλλά περί δόξης». Μας έκαμε αιχμάλωτους. Βγάλαμε δυστυχώς τα μάτια μας με τα χέρια μας. Χάλασε η ψυχή μας και γίναμε δειλοί σα γατάκια μπροστά στο είδωλο του ευρώ. Κρίμα!!!