ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Λαμίας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στη Χριστιανική Εστία, την Κυριακή της Πεντηκοστής στις επτά η ώρα  το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας  και θείου Κηρύγματος προς τιμή του Αγίου Πνεύματος και την Δευτέρα το πρωί στις επτά ο Όρθρος και ή Θεια Λειτουργία . Το απόγευμα στον Εσπερινό συμπροσευχήθηκαν μαζί μας ο Αντιπεριφεριάρχης κος Καραϊσκος και ο Διοικητής του ΚΕΥΠ ταξίαρχος κος Μπέλος.  Ο κυριος Μπέλος συμμετείχε και στην πρωινή Θεία Λειτουργία.

Για όσους δεν γνωρίζουν το Εκκλησάκι στην Χριστιανική Εστία είναι αφιερωμένο στη  Αγία Τριάδα.

Τόσο στον εσπερινό όσο και στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και παρακολούθησε με κατάνυξη τις ακολουθίες.

Μετά την Θεία Λειτουργία δόθηκε σε όλους τους πιστούς μικρή δεξίωση και έντυπο υλικό .

 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Θεϊκές εἶναι οἱ ἐνέργειες καί οἱ δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Καί τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μᾶς παρουσιάζει ὅλη τή θεϊκή Του ὑπόσταση καί δύναμη, ὡς τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. («Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»).

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἀπό τότε συνεχίζει νά χαρίζει τίς θεϊκές δωρεές Του στήν Ἐκκλησία μας καί σέ κάθε πιστό ἄξιο νά τίς δεχτεῖ. Βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία μας πιά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί μέσα στή ζωή μας.

Μετά τή βάπτισή μας, μέ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος.

Αὐτό μᾶς μεταδίνει τά χαρίσματά Του. «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου», λέει ὁ ἱερέας. Τότε συμβαίνει κάτι τό πολύ θαυμαστό. ῞Ενα μυστήριο! Σά νά ἔρχεται ἕνας πάμπλουτος βασιλιάς καί μᾶς στολίζει μέ ὅλα τά πιό πολύτιμα διαμαντικά τοῦ κόσμου. Εἶναι ζηλευτές ἀρετές καί θαυμαστές δυνάμεις τῆς ψυχῆς! ῞Οποιος τά κρατήσει μέσα του, δέν ἔχει πιά ἀνάγκη ἀπό ἄλλα πλούτη. Πλημμυρίζει ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τόν ὁδηγεῖ στήν ἁγιότητα καί τήν τελειότητα. Στήν ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ.

Γι᾿ αὐτό ἡ Ἁγία Πεντηκοστή ἐπαναλαμβάνεται στήν Ἐκκλησία μας.

Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι μία Πεντηκοστή! Τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τά θαύματα καί τίς δωρεές Του εἶναι παρόν…

Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν εἶναι καί ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ «Σῶμα καί Αἷμα» Χριστοῦ;!

῞Οταν «κοινωνοῦμε», ψάλλουμε μέ πνευματική ἀγαλλίαση· «Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες…»! Γεμᾶτοι ἀπό χαρά πιά, θεῖο ζῆλο καί ἀγωνιστικότητα γιά τήν ἀρετή, προχωροῦμε στή ζωή. Γινόμαστε καί μεῖς φῶς καί αὔρα πνευματικῆς δροσιᾶς γιά τούς γύρω μας!

Μέ τήν προσευχή μας ἐπίσης γεμίζουμε μέ τό  Ἅγιο Πνεῦμα… Ο Ἀπόστολος Παῦλος συμπληρώνει: «Νά γεμίζετε τήν ὕπαρξή σας μέ Πνεῦμα Ἅγιο»! Τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅμως, μόνο σέ ψυχές καθαρές κατοικεῖ. Σέ κεῖνες, πού προσεύχονται και τοῦ λένε μέ πόθο· «…ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος…»!

Προσοχή ὅμως σέ κεῖνο πού μᾶς παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. δ´ 30)· «Μή λυπεῖτε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον». Ἀξιοπρόσεκτη συμβουλή! Τί φοβερό νά κάνει κανείς κάτι πού θά λυπήσει τό Ἅγιο Πνεῦμα! Καί νά μείνει ἡ ψυχή του ἄδεια ἀπό τή θεία Του Χάρη!

Γι᾿ αὐτό, ἄς ἀνοίξουμε κι ἐμεῖς τήν καρδιά μας στή θεία πνοή καί φωτιά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ῎Ας τήν ἀδειάσουμε ἀπό κάθε τι ἄλλο, γιά νά μπεῖ Ἐκεῖνο καί νά τήν πλημμυρίσει «φῶς καί ζωή».

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 27 Μαΐου 2018 καί τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  28 Μαΐου 2018 ἑορτάζει πανηγυρικά καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Χριστιανική Ἑστία Λαμίας στήν Πλατ. Διάκου – δίπλα στήν Τράπεζα τῆς Ελλάδος – καί θά τελεσθοῦν μέ τήν Εὐλογία τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας Κ. κ. Νικολάου οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες:

Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 27 Μαΐου 2018 στίς 7 τό ἀπόγευμα: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ Ἀρτοκλασία καί θεῖο Κήρυγμα.

Τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 28 Μαΐου 2018 στίς 7 τό πρωί: Ὄρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί θεῖο Κήρυγμα.

Μετά θά προσφερθεῖ μικρή δεξίωση καί ἔντυπο ὑλικό  σέ ὅλους τούς Ἐκκλησιαζομένους.

Καλούμαστε ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς καί φιλόχριστοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μέ τήν συμμετοχή καί τήν προσευχή μας νά τιμήσουμε εὐλαβῶς τό Τρίτο Πρόσωπο τς Ἁγίας Τριάδος καί νά πάρουμε πλούσια τή Χάρη Του.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Λαμίας

ΠΛΑΤ. ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ 9   –   ΤΗΛ. 22310 22349

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Μια νέα κοσμογονία

Κοσμογονία θά πεῖ ὅτι ἕνας καινούργιος κόσμος γεννιέται. Δύο κοσμογονίες ἔχουν γίνει ὥς τώρα. Ἡ μία, ὅταν ὁ Θεός ἔφτιαξε τόν κόσμο. Ἡ ἄλλη… Ἀφοῦ ὁ κόσμος εἶχε γίνει. Ἔγινε ἄλλος κόσμος! Δέν ἔγινε καί ἄλλος κόσμος! ῎Οχι! Ἀλλά ἔγινε ἄλλος ὁ κόσμος. ῎Αλλαξε!

῎Ισως ἔχουμε ἀκούσει ὅτι ὁ κόσμος θά ἀλλάξει, μιά γιά πάντα, στή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου! Αὐτή θά εἶναι ἡ τρίτη καί τελευταία κοσμογονία!

Ἐμεῖς ὅμως σήμερα μιλᾶμε γιά τήν κοσμογονία τή δεύτερη. Αὐτή ἔγινε πρίν 2.000 χρόνια! Πῶς καί τί καί ποῦ καί γιατί ἔγινε; Ποιά σχέση ἔχει ἡ κοσμογονία αὐτή μέ μᾶς, τούς σημερινούς ἀνθρώπους.

Γιά τό κοσμογονικό καί κοσμοϊστορικό αὐτό γεγονός μᾶς ἐνημερώνει τό ἱστορικό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Τό ἔγραψε ὁ ἱστορικός καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς (Πράξ. α´):

Ἔχουν περάσει 10 ἡμέρες ἀπό τήν ἔνδοξη Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας καί 50 ἀπό τήν Ἀνάστασή Του. Οἱ ἕνδεκα Ἀπόστολοι, ἡ Θεοτόκος καί ἄλλοι Μαθητές, συνολικά 120, βρίσκονται συναθροισμένοι στό «ὑπερῷον» τῆς ῾Ιερουσαλήμ.

Ὁ Κύριος, πρίν ἀναληφθεῖ, τούς εἶχε δώσει τήν τελευταία Του ὁδηγία· Νά μήν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν ῾Ιερουσαλήμ καί νά μή χωρισθοῦν, ἕως ὅτου ὕστερα ἀπό λίγες μέρες πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τότε, τούς εἶπε, μέ τή δύναμη πού θά σᾶς δώσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά δώσετε καί σεῖς τή μαρτυρία γιά μένα ἕως τά πέρατα τῆς γῆς.

Τούς εἶχε μιλήσει καί ἄλλοτε γι᾿ αὐτή τήν οὐράνια καί θεϊκή ἐπίσκεψη. Στό Μυστικό Δεῖπνο, λίγο πρίν χωριστοῦν, τούς εἶπε· «Ἐγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί θά σᾶς στείλει «ἄλλον Παράκλητον», δηλαδή ἄλλον ὁδηγό καί ἐνισχυτή, «γιά νά μένει μαζί σας αἰωνίως. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πού εἶναι ἡ μόνη καί ὁλόκληρη καθαρή Ἀλήθεια… Καί μαζί σας θά μένει· καί μέσα σας θά εἶναι». Ζωηρή στή μνήμη τους κρατοῦν καί τήν ἐντολή· «῞Οσους πιστεύουν, νά τούς βαπτίζετε “εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”».

Καταλαβαίνουμε πώς ὅλοι αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου τούς κρατοῦσαν ἄγρυπνους καί σέ μιά ἔντονη ἀναμονή. Γι᾿ αὐτό, προσεύχονταν ὅλοι μαζί ἑνωμένοι. Μιά καρδιά. Μάλιστα, γιά νά μή μένει ἄδεια ἡ θέση τοῦ Ἰούδα, διάλεξαν μέ κλῆρο ἄλλο Μαθητή. Τόν Ματθία.

Τί ὑπέροχη ἀτμόσφαιρα ἐπικρατοῦσε μεταξύ τους! Τί ὕμνους καί ψαλμούς καί δοξολογίες ἔστελναν στόν Κύριο ὅλες αὐτές τίς μέρες! ῞Ωσπου ἦρθε ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τῶν Ἰουδαίων (ἑορτή τους εὐχαριστήρια γιά τό θεῖο Νόμο πού τούς ἔδωσε στό ὄρος Σινᾶ καί γιά τήν καρποφορία τῆς γῆς). Ἡ ῾Ιερουσαλήμ ἦταν πλημμυρισμένη ἀπό κόσμο. Ἰουδαῖοι ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς εἶχαν ἔλθει στήν ἑορτή, γιά νά λατρεύσουν τόν Θεό τους στό μοναδικό Ναό Του πάνω στή γῆ, τότε.

Καί ξάφνου, ἡ πλήμμυρα τοῦ κόσμου μένει ἐκστατική. Τί εἶναι τοῦτο πού συμβαίνει; Παράδοξο! Ἀπό τόν οὐρανό φτάνει βοή! Σάν βοή ἀνέμου ὁρμητικοῦ, ἰσχυροῦ, σφοδροῦ. Τρέχει μέ βία. ῞Ομως δέν καταστρέφει. Οὔτε ξεριζώνει δέντρα σάν ἄγριος σίφουνας. Ἐντοπίζεται σέ ἕνα σπίτι! Σέ ἕνα «ὑπερῷον»!

Καί τό πλημμύρισε! Οἱ 120 αἰφνιδιάζονται! Δέν ἦταν μόνο ἡ παράδοξη βοή, ἡ σάν ἄνεμος πνοή πού πλημμυρᾶ τόν τόπο ὁλόγυρά τους! Εἶναι καί κάτι ἄλλο παράδοξο καί θαυμαστό! Κάτι σάν πῦρ! ῞Ενα φῶς! Κάτι σάν φωτιά… πού δέν καίει. Δέν προκαλεῖ ἐγκαύματα. Ἀντίθετα. Εἶναι ἱλαρή, ἤρεμη, γλυκειά. Ἀναπηδᾶ ἁπαλά· καί χωρίζεται σέ φλόγινες γλῶσσες, πύρινες, πού ἡ κάθε μιά κυλάει καί κάθεται ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι κάθε Μαθητῆ!

Δέν τούς ἔμενε πιά ἀπορία. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶχε ἔρθει! Μέ ταπεινή εὐλάβεια καί δέος ἀντικρύζουν τά γεγονότα. Ἡ προφητεία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου εἶχε πραγματοποιηθεῖ· «Ἐγώ σᾶς βαπτίζω μέ νερό, δεῖγμα μετάνοιας. Ἐκεῖνος πού ἔρχεται πίσω ἀπό μένα θά σᾶς βαπτίσει μέ Πνεῦμα Ἅγιο, πού θά εἶναι γιά σᾶς σωτηρία».

Μέσα τους ἔνιωσαν ὅλοι ν᾿ ἀλλάζουν ὅλα! Κοσμογονία ἔφερε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο! Τί εἶναι αὐτή ἡ χάρη κι ἡ ἀγαλλίαση πού νιώθουν! Ἀνάλαφρη ἡ ψυχή τους! ῞Ενα ἄλλο φῶς τήν περιλάμπει! Φῶς καί στό νοῦ! Θάρρος! Δύναμη! Χαρά! Θεία ὁρμή καί ἅγιος ζῆλος! Δέν φοβοῦνται πιά τούς Ἰουδαίους! Δέν δειλιάζουν. Θέλουν νά πεταχτοῦν ἔξω. Νά μιλήσουν σέ ὅλους γιά τό Χριστό! Γιά τήν Ἀνάστασή Του!

Καί ἔτσι ἀκράτητοι ὁρμοῦν! Πρῶτος ὁ Πέτρος! Ὁ κόσμος ἔχει στριμωχτεῖ. Χιλιάδες ἔξω ἀπό τό σπίτι! «Παράδοξα σήμερα εἶδαν ὅλα τά ἔθνη στήν πόλη τοῦ Δαβίδ»! Καί τό πιό παράξενο κι ἐκπληκτικό στά μάτια καί στ᾿ αὐτιά ὅλων! Οἱ ἀγράμματοι ψαράδες, οἱ φτωχοί Γαλιλαῖοι, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ δειλιασμένοι πρίν λίγο καιρό, παρουσιάζονται νά μιλοῦν ὅλες τίς γλῶσσες ἐκείνου τοῦ πολύγλωσσου πλήθους! Δέν πίστευαν στά μάτια τους καί στ᾿ αὐτιά τους!

Καί ὅμως ἦταν ἀλήθεια! Οἱ Μαθητές εἶχαν ἀναγεννηθεῖ μέ τό Βάπτισμά τους στό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶχαν πλουτισθεῖ μέ τίς δωρεές Του. Ἐκείνη τή μέρα τήν κοσμογονική. Μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή γῆ μας καί τήν ἐπιφοίτησή Του στούς Μαθητές πίστεψαν ἀμέσως καί βαπτίσθηκαν 3.000 πιστοί! Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, γεμᾶτος ἱερό ζῆλο καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς ἐξήγησε ὅτι ὅλα αὐτά τά θαυμαστά γεγονότα ἔγιναν μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τούς ἔστειλε ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς. ῏Ηταν ἕνα κήρυγμα ἐκρηκτικό! Σάλπισμα ἐγερτήριο στό φῶς μιᾶς καινούργιας ζωῆς. Στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού θά τό κρατοῦσε καί θά τό σκορποῦσε τώρα ἡ Ἐκκλησία Του!

Ἡ πρώτη Χριστιανική Ἐκκλησία ἦταν πιά μιά φανερή πραγματικότητα πάνω στή γῆ. Τή συγκρότησε καί τή στερέωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἀπό τότε συνεχίζει νά χαρίζει τίς θεϊκές δωρεές Του στήν Ἐκκλησία μας καί σέ κάθε πιστό ἄξιο νά τίς δεχτεῖ. Ἔτσι, μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία καί τή ριζική ἀναγέννηση πού ἔφερε ἡ θεία Χάρη στή ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν, ἀρχίζει ἡ πνευματική ἀναγέννηση ὅλου τοῦ κόσμου. Ξαναγυρίζει ἕνας – ἕνας στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα καί στήν ὀμορφιά τῆς πρωτόπλαστης εἰκόνας τοῦ Θεοῦ πού ἔχει μέσα Του! Γκρεμίζονται εἴδωλα. ῾Υψώνονται Ναοί! Μεγάλοι ἁμαρτωλοί γίνονται Ἅγιοι! ῞Οπου γίνεται δεκτό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀναμορφώνει, ἁγιάζει, τελειοποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο σέ νέο ἄνθρωπο καί σέ νέο κόσμο! Εἶναι ἤ δέν εἶναι κοσμογονία αὐτό!;

Μέ τή μεσολάβηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός – Πατέρας τό ἔστειλε νά μένει γιά πάντα στήν Ἐκκλησία μας. Θεός ἀληθινός. Σάν τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. Μένει στήν Ἐκκλησία μας καί θά μένει στούς αἰῶνες. Τήν κραταιώνει καί τή δυναμώνει νά πολεμᾶ εἰρηνικά καί νά νικᾶ ὅλες τίς ἀντίχριστες δυνάμεις πού τῆς ἐπιτίθενται. Ἐπιτελεῖ θαύματα καί θαύματα στίς ψυχές καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων!…

ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

      Ευσέβεια και Πίστη

 • Έλαβε άγια μαθήματα και παραδείγματα από την αγία μητέρα του

 • Πίστευε στον αληθινό Θεό

 • Είδε το όραμα «εν τούτω νίκα»

 • Είχε αγγελική οπτασία στη χάραξη των συνόρων της Κων/λης

 • Δεν πρόσφερε θυσίες στα είδωλα

Σεβασμός και αγάπη στην Εκκλησία

 • Σεβόταν την Εκκλησία και τους Επισκόπους.

 • Ασπαζόταν τους ομολογητές και αγίους Πατέρες

 • Καθιέρωσε την Κυριακή αργία

 • Έκτισε την Α΄ Αγία Σοφία

 • Συνεκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

 • Έπαυσε τους διωγμούς των χριστιανών

 • Υπέγραψε το διάταγμα της Ανεξιθρησκείας

 • Έβαλε χριστιανούς στις δομές του κράτους

 • Κατάργησε τα καταναγκαστικά έργα των κληρικών

 • Έστειλε τη μητέρα του να βρεί τον Τίμιο Σταυρό

 • Έχτισε εκκλησίες στα Ιεροσόλυμα με χρήματά του

Φιλανθρωπία και δικαιοσύνη

 • Φρόντιζε για την ειρήνη και το καλό του Λαού

 • Κατάργησε τις μονομαχίες και τους σκοτωμούς

 • Ήταν δίκαιος και συνεπής στα καθήκοντά του μέχρις υπερβολής

 • Έκανε ευεργετικούς νόμους για τους δούλους.

 • Θέσπισε να μη χωρίζουν οι οικογένειές τους

 • Καθιέρωσε να προαυλίζονται οι φυλακισμένοι

Κοινωνική εξυγίανση και ειρήνη

 • Απαγόρευσε την παλλακεία στις οικογένειες

 • Κατάργησε την «ιερή πορνεία»

 • Κατάργησε την δημόσια και ιδιωτική τέλεση της μαγείας

 • Ελευθέρωνε αιχμαλώτους με χρήματά του από τον στρατό του

 • Επέτρεπε τη λατρεία σε ναούς και των εθνικών

Αγιότητα και πνευματική ζωή

 • Έδειξε συγχωρητικότητα στους ασεβούντας στο πρόσωπό του

 • Για τα «λάθη» του επιτιμήθηκε να βαπτισθεί στο τέλος της ζωής του

 • Βαπτίστηκε εν μετανοία και χαρά

 • Τίμησε όσο λίγοι το βάπτισμά του, ζώντας επί επταήμερο με τα εμφώτια

 • Είχε πνευματικό τον Όσιο Κορδούης

 • Βαπτίστηκε από τον άγιο Σίλβεστρο, πάπα Ρώμης

Απήχηση στο Λαό

 • Εκοιμήθη ως άγιος εν ζωή και μυρόβλυσε το τάφος του

 • Έγιναν και γίνονται θαύματα (άγιος Παϊσιος 19/6)

 • Καθιερώθηκε ως Άγιος και ως ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς

 • Τον έκλαψε ο στρατός και ο λαός

 • Το όνομά του το βάζουν στα παιδιά τους οι χριστιανοί παντού

 • Τον μιμήθηκαν όλοι οι βασιλιάδες των Ρωμαίων, Ελλήνων και Σλάβων

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ

ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ» εόρτασε και φέτος τον προστάτη άγιο του, Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, τον μαθητή της αγάπης, στο παρεκκλήσιο του Ορφανοτροφείου του. Τόσο την Δευτέρα το απόγευμα στον Εσπερινό, όσο και την Τρίτη το πρωί στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, ο Ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς. Την ομιλία πραγματοποίησε ο Επίσκοπός μας ο οποίος παρά το πλήθος των υποχρεώσεών του παρευρέθη στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και ευλόγησε κλήρο και λαό που συμμετείχε στην εκκλησιαστική μας αυτή πανήγυρη.

Κατόπιν προσφέρθηκε καφές και εδέσματα σε όλους τους παρευρισκομένους.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

Την Τρίτη 2 Μαΐου  γιορτάσαμε στην Κατασκήνωση μας στο Ελευθεροχώρι την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, του Μεγάλου. Αρκετοί φίλοι και μέλη των Ορθοδόξων Συλλόγων της Χριστιανικής Εστίας τίμησαν με την παρουσία τους και με την κατανυκτική συμμετοχή τους  την εορτή.

Ο ναός της Κατασκήνωσής μας είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αθανάσιο τον Μέγα και Άγιο Παντελεήμονα, έτσι δικαιολογείται η ανοιξιάτικη αυτή  Θεία Λειτουργία .

Στο τέλος έγινε αρτοκλασία και προσφέρθηκε πρωινό στους παραβρισκόμενους πιστούς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τή Δευτέρα 7 Μαΐου  καί τήν Τρίτη 8 Μαΐου 2018 τιμᾶται ἡ Ἱερή Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Ἀγαπημένου Μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτές τίς δυό ἡμέρες ἑορτάζει πανηγυρικά καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱδρύματος  Θηλέων τῆς Πόλης μας στήν ὁδό Ὑψηλάντου 143, ἀπέναντι ἀπό τήν παλαιά Παιδαγωγική Ἀκαδημία (τώρα εἶναι ἐκεῖ τό 16ο Δημοτικό Σχολεῖο) καί θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες  μέ τήν Εὐλογία καί Παρουσία τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας Κ. κ. Νικολάου:

Τήν Δευτέρα 7 Μαΐου στίς 7 τό ἀπόγευμα: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ Ἀρτοκλασία καί θεῖο Κήρυγμα.

Τήν Τρίτη 8 Μαΐου στίς 7 τό πρωί: Ὄρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί θεῖο Κήρυγμα.

Μετά θά προσφερθεῖ μικρή δεξίωση σέ ὅλους τούς Ἐκκλησιαζομένους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τήν Κυριακή 6  Μαΐου 2018, στίς 6 τό ἀπόγευμα,  θά γίνει στή Χριστιανική  Ἑστία Λαμίας, Πλατ. Ἀθαν. Διάκου 9, στή Μεγάλη Αἴθουσα, ἡ τελευταία Ὁμιλία τῆς χρονιᾶς.

Πρίν ἀπό τήν Ὁμιλία θά προβληθοῦν γιά πρώτη φορά θαυμάσια συγκινητικά σύντομα Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική, πού ἀξίζει κάποιος νά τά δεῖ καί νά δοξάσει τό Θεό.

Τά θαυμάσια συγκινητικά αὐτά Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἱεραποστολή ἀξίζει νά τά δοῦνε καί παιδιά καί νέοι ἄνθρωποι.

Στό τέλος θά διατεθεῖ τό καινούριο τεῦχος τοῦ Ὀρθοδόξου περιοδικοῦ «Πρός τή Νίκη» τοῦ μηνός Μαΐου 2018, ἀφιερωμένο καί αὐτό στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή.

Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι καί εὐσεβεῖς χριστιανοί νά συμμετάσχουν στήν ἀπογευματινή Ὁμιλία τῆς Κυριακῆς  6/5/2018, 6 μμ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΥΓ. Θεοῦ θέλοντος, οἱ ἀπογευματινές ὁμιλίες θά ξαναρχίσουν τόν Ὀκτώβριο 2018, μετά τήν ἑορτή τοῦ ἁγ. Λουκᾶ, πολιούχου τῆς πόλεως Λαμίας, τήν Κυριακή 21/10/2018, πάλι στίς 6 τό ἀπόγευμα.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Λαμίας

Συνεργαζόμενοι Ορθόδοξοι Σύλλογοι Λαμίας: Δελτίο Τύπου στήριξης Κινήματος και Ημερίδας «Αφήστε με να ζήσω!»

Το να φέρεις στην ζωή μια καινούργια ύπαρξη είναι ένα θαύμα. Ένα υπέροχο θαύμα. Το να την αποκλείσεις να έρθει είναι ένα φρικτό πολλαπλό έγκλημα, για την Οικογένεια, για την Κοινωνία, για την Πατρίδα. Ένα έγκλημα που θα  το πληρώσουν ακριβά οι επόμενες γενιές. Γι αυτό σκέψου …σκέψου τι πας να κάνεις. Σκοτώνεις ένα εντελώς ανυπεράσπιστο πλάσμα που δεν μπορεί να φωνάξει, να αμυνθεί, να παρακαλέσει.

Οι Συνεργαζόμενοι Ορθόδοξοι Σύλλογοι Λαμίας χαιρετίζουν το Κίνημα και την Ημερίδα με θέμα, «Αφήστε με να ζήσω!»  στην προσπάθεια τους για υποστήριξη της νέας ζωής  και  ενημέρωσης της κοινωνίας για το πολλαπλό ΕΓΚΛΗΜΑ των εκτρώσεων.