«Ένας προφήτης κηρύττει ΑΝΑΣΤΑΣΗ» | Ομιλία στη Χριστιανική Εστία | 30/4/2023 7μ.μ.

Σας προσκαλούμε στην ομιλία με θέμα «Ένας προφήτης κηρύττει ΑΝΑΣΤΑΣΗ» την Κυριακή 30 Απριλίου 2023 και ώρα 7μ.μ. στη Χριστιανική Εστία Λαμίας (Πλατεία Διάκου 9).

Ομιλητής: κ. Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Θεολόγος-Μαθηματικός-Ιεροκήρυξ

Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Συμεών

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Ι.Μ. Φθιώτιδος imfth.gr

«Χθὲς συνεθαπτόμην Σοι Χριστέ,

συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι Σοι. Συνεσταυρούμην χθές,

αὐτός με συνδόξασον Σωτὴρ ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καὶ συλλειτουργοί!

Ἅγιοι Πατέρες καί Ὁσιώτατες μοναχές μας!

Ἀγαπημένα μου παιδιά!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ φέρνει καὶ πάλι στὴ ζωή μας ἕνα ἐλπιδοφόρο, ἕνα χαρούμενο, ἕνα καθοριστικὸ σήμερα «οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»!

Κάλεσμα, πρόσκληση, γιὰ νὰ βαδίσουμε τώρα, ἐδῶ καὶ τώρα, σὲ ἕνα καινούργιο τρόπο ὑπάρξεως καὶ ζωῆς.

Μέχρι χθὲς ἡ ψυχή μας «περίλυπος μέχρι θανάτου».

Πληγωμένη καὶ ματωμένη ἀπὸ τὸν θάνατο, ἀπὸ τὴν φθορά, ἀπὸ τὴν ἀποτυχία, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Γεγονότα συνταρακτικά, ποὺ μᾶς βύθισαν στὸ πένθος, ποὺ ἔθεσαν σὲ ἀμφισβήτηση δεδομένες βεβαιότητες καὶ μᾶς κλόνισαν συνθέμελα, συνθέτουν αὐτὸ τὸ χθές.

Μία ἀτμόσφαιρα γεμάτη τοξικότητα, μία καθημερινότητα γεμάτη φρικτὲς εἰδήσεις, ἕνα περιβάλλον γεμάτο ἔνταση καὶ ἀναταραχή, ἕνα χαῶδες πέλαγος ταχείας καὶ εὔκολης ἐπικοινωνίας, ποὺ διευκολύνει δυστυχῶς τὴν ἐμμονικὴ ἀνθρωποφαγία καὶ τὸν ἀδυσώπητο κανιβαλισμό, μία αἴσθηση γενικευμένης παρακμῆς.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα τοῦ χθές.

Ἕνα χθὲς ποὺ μᾶς ἀρρωσταίνει, ποὺ μᾶς κάνει καθημερινὰ νὰ αἱμορραγοῦμε.

Αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ χθὲς τὸ ἀνατρέπει καὶ πάλι τὸ σήμερον τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὸ τὸ «Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός» ἔρχεται σήμερα, γιὰ νὰ ἐξαφανίσει τὸ σκοτάδι τῆς θλίψης, τῆς μελαγχολίας, τῆς κατήφειας, τῆς ἀγωνίας.

Αὐτὸ τὸ σήμερα εἶναι τὸ κέρδος τῆς ζωῆς καὶ ἡ νίκη κατὰ τοῦ θανάτου. Αὐτὸ τὸ σήμερα εἶναι ἔνδοξο καὶ χαρούμενο, εἶναι μία ἐσωτερικὴ ἀνάσταση καὶ ἀνάσταση ζωῆς αἰωνίου, εἶναι ἡ ἦττα τοῦ ψεύδους, εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτὸ τὸ σήμερα εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐκαιρία τῆς ζωῆς μας «ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ ὑπὲρ ἡμῶν παθόντι καὶ ἀναστάντι».

Εὐκαιρία μίας νὲας καρποφορίας εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας γιὰ ὅλους μας.

«Καρποφορήσωμεν ἡμᾶς αὐτούς, τὸ τιμιώτατον Θεῷ κτῆμα καὶ οἰκειότατον· ἀποδῶμεν τῇ εἰκόνι τὸ «κατ᾽ εἰκόνα», γνωρίσωμεν ἡμῶν τὸ ἀξίωμα, τιμήσωμεν τὸ ἀρχέτυπον, γνῶμεν τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν, καὶ ὑπὲρ τίνος Χριστὸς ἀπέθανε. Γενώμεθα ὡς Χριστός, ἐπεὶ καὶ Χριστὸς ὡς ἡμεῖς»!

Αὐτὴ τὴν πρόσκληση μᾶς ἀπευθύνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Αὐτὸ εἶναι τὸ σήμερα τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ δυνατότητα νὰ γίνει ὁ κάθε ἕνας καὶ ἡ κάθε μία ἀπὸ ἐμᾶς Χριστός.

Νὰ γίνουμε Χριστός! Γιὰ τὸν κάθε ἕνα καὶ γιὰ τὴν κάθε μία νὰ γίνουμε Χριστός! Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἀνάσταση!

«Πάντα διδότω τις, πάντα καρποφορείτω τῷ δόντι ἑαυτὸν λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀντάλλαγμα· δώσει δὲ οὐδὲν τοιοῦτον οἷον ἑαυτὸν τοῦ μυστηρίου συνιέντα, καὶ δι᾽ἐκεῖνον πάντα ὅσα ἐκεῖνος δι᾽ ἡμᾶς γενόμενον».

Ἅς δώσει ὁ καθένας μας τὰ πάντα! Ἅς προσφέρουμε τὰ πάντα σὲ Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτό του λύτρο καὶ ἀντάλλαγμα γιὰ χάρη μας!

Δὲν μποροῦμε τίποτα καλύτερο νὰ προσφέρουμε στὸν Χριστό μας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας. Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἐννοήσει τὸ μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως καὶ θὰ ἔχουμε γίνει ὅλα ὅσα ἔγινε ὁ Χριστὸς γιὰ χάρη μας.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σήμερα, ἀδελφοί μου.

Νὰ γίνουμε Χριστός! Νὰ γίνουμε Ἀνάσταση, Φῶς καὶ Ζωή!

Νὰ πλημμυρίσουμε τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες μὲ Ἀνάσταση, μὲ Φῶς, μὲ Ζωή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μὲ πολλὲς ἀναστάσιμες πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ πνευματικός σας πατέρας

† ὁ Φθιώτιδος Συμεών

Στη μνήμη του σεβαστού Γιατρού μας

Λίγες μέρες πριν την μεγάλη και λαμπρά Εορτή του Πάσχα, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου κάλεσε κοντά Του για να ζεί πλέον μόνιμα την Ανάσταση τον κεκοιμημένο πλέον αδελφό μας Δημήτριο Οικονόμου.

Του καλού οικογενειάρχου, του επιστήμονα ιατρού αλλά και του δυναμικού ιεραποστόλου. 

Με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη πολλή, τα Μέλη των Ιεραποστολικών Συλλόγων της Χριστιανικής Εστίας Λαμίας, στεκόμαστε ενώπιον της μνήμης του.

 Ο αείμνηστος Γιατρός μας αγάπησε πολύ τον Θεό, αγωνίστηκε να ζει με το Πανάγιο θέλημά Του και αυτό θέλησε να μεταδώσει και στους συνανθρώπους του. Δεν ενδιαφερόταν μόνο για την θεραπεία των σωματικών ασθενειών των ανθρώπων αλλά βοηθούσε στην υγεία της ψυχής τους. Γι αυτό και έγινε συνεργός στα ιεραποστολικά έργα της Εκκλησίας μας.

Επί πολλά χρόνια πολύτιμος Συνεργάτης της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ, Πρόεδρος του Ιεραποστολικού  ο Μέγας Βασίλειος Λαμίας με πλούσια φιλανθρωπική και ιεραποστολική Δράση αλλά και ως υπεύθυνος Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής σε ενορίες της Μητροπόλεώς μας και στην Χριστιανική Εστία.

Πόθος για τον Γιατρό μας ένας, να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού και όσοι άνθρωποι βρίσκονταν γύρω του.

Αλλά και το «σπίτι της Αγάπης», το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας, ένας ακόμη τόπος προσφοράς για τον Γιατρό μας. Μαζί με την σύζυγό του πολλά προσέφεραν στα δοκιμασμένα από τη ζωή παιδιά και ενδιαφερόνταν μέχρι την τελευταία στιγμή να έχουν τα παιδιά ότι χρειαζονται κυρίως στοργή θαλπωρή, αληθινή αγάπη.

Και όταν το γήρας έφερε την πτώση των σωματικών δυνάμεων, τον περιορισμό στην οικία του, ζούσε την πνευματική ζωή βαθύτερα. Με την συχνή θεία Κοινωνία, με την μελέτη της Αγίας Γραφής, των πνευματικών βιβλίων κυρίως με την προσευχή.

«Αυτή την προσευχή μπορώ να προσφέρω τώρα, προσευχή για όλους και για όλα!» έλεγε χαρακτηριστικά. Αλλά και ζητούσε προσευχή: «Εύχεσθε να βρώ έλεος ενώπιον Θεού.»

Έτοιμος ώριμος καρπός για την βασιλεία των ουρανών που τόσο ποθούσε αλλά και εργάσθηκε σ αυτήν την ζωή. Αυτά τα έργα του τον συνοδεύουν τώρα στο αιώνιο ταξίδι.

Ολόθερμη η προσευχή μας τούτη την ώρα «Χριστός σε ἀναπαύσοι ἐν χώρᾳ ζώντων, καὶ πύλας Παραδείσου ἀνοίξοι σοι, καὶ βασιλείας δείξοι πολίτην, καὶ ἄφεσίν σοι δῴη, ὧν ἥμαρτες ἐν βίῳ φιλόχριστε»

Στην ευλογημένη οικογένεια του, στην εκλεκτή σύζυγό και τα παιδιά και τα εγγόνια να έχουν την ευχή του και δυνατό το παράδειγμά του στη ζωή τους αλλά και έναν δικό τους άνθρωπο κοντά στον Θεό.

Καλή ανάσταση Γιατρέ μας, Καλή αντάμωση στη Βασιλεία των ουρανών Σεβαστέ μας αδελφέ!

Εθνική Εορτή στη Χριστιανική Εστία! | 25/3/2023 | 6.30μμ

Σας προσκαλούμε στην Εθνική Εορτή που θα πραγματοποιηθεί στη Χριστιανική Εστία Λαμίας (Πλατεία Διάκου 9) το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 στις 6.30μ.μ.

Η εορτή περιλαμβάνει το θεατρικό έργο «Όταν χυμήξαν οι αετοί» για τον Ησαΐα Σαλώνων και τον Αθανάσιο Διάκο, χορωδιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.

Ο Μητροπολίτης μας στο «Σπίτι της Αγάπης»

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, imfth.gr

Στο «Σπίτι της αγάπης» βρέθηκε για μια ακόμη φορά και φέτος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την Καθαρά Δευτέρα, την πρώτη ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου στον Ιερό Ιδρυματικό Ναό του Ευαγγελιστού της Αγάπης, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ορφανοτροφείο Θηλέων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μ. Αποδείπνου, συνεχίζοντας μια μακρά πνευματική παράδοση να τελείται κάθε Καθαρά Δευτέρα η Ακολουθία του Μ. Αποδείπνου στον Ιερό αυτό Ναό.

Στην ομιλία του  Σεβασμιώτατος ωμίλησε για τα οφέλη της νηστείας με οδηγό τον Όσιο Βησσαρίωνα τον Αγαθωνίτη και με παραδείγματα μέσα από την ζωή και την δράση του αναφέρθηκε στην μεγάλη αυτή αρετή.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος είχε μία πνευματική και ουσιαστική επικοινωνία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ηθικοθρησκευτικού Συλλόγου «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς», με τον Ελλογιμώτατο  Θεολόγο κ. Εμμανουήλ Σταθούλια, μέλος της Αδελφότητος «ΣΩΤΗΡ» και με συνεργάτες της δομής.

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην ανάρτηση της Ιεράς Μητροπόλεως.

Μέγα Απόδειπνο την Καθαρά Δευτέρα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας!

Σας προσκαλούμε στην Ιερά Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου που θα τελεστεί την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 στις 7μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο «Σπίτι Αγάπης»-Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας (Υψηλάντου 143).

Στην Ακολουθία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, Φθιώτιδος κ.κ. ΣΥΜΕΩΝ.

«Μάνα γλυκύτατη, ατίμητη» | Γιορτή Μητέρας στη Χριστιανική Εστία | 12/2 6μ.μ.

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 στις 6 μ.μ. στη Χριστιανική Εστία Λαμίας όπου θα πραγματοποιηθεί γιορτή μητέρας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεατρικό, τραγούδια και κείμενα.

Σας περιμένουμε με χαρά!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

«Η πηγή του κακού» | Ομιλία στη Χριστιανική Εστία 5/2/2023 | 6μμ

Σας προσκαλούμε στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στη Χριστιανική Εστία Λαμίας (Πλ. Διάκου 9) την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 στις 6μ.μ.

Θέμα: Η πηγή του κακού

Ομιλητής: κ. Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Θεολόγος – Μαθηματικός – Ιεροκήρυξ

Το Ανώτατο Παράσημο της Ι.Μ. Φθιώτιδος στην εκπαιδευτικό, ιεραπόστολο και μάνα των ορφανών κοριτσιών της Λαμίας κ. Σταυρούλα Πελέκη

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Ι.Μ. Φθιώτιδας imfth.gr

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και την παρουσία πλήθους μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών να κατακλύζουν τους Ιερούς Ναούς, εορτάσθηκαν στην Φθιώτιδα οι Προστάτες των Γραμμάτων, Άγιοι Τρείς Ιεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία παρουσία σύσσωμης της εκπαιδευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, μεγάλου πλήθους μαθητών, οι οποίοι με ιδιαίτερη ευλάβεια και τάξη συμμετείχαν στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και εκπαιδευτικών, ενώ ευλόγησε κατά το έθος και τους άρτους, οι οποίοι προσφέρθηκαν από τις σχολικές μονάδες και διανεμήθηκαν προς ευλογία σε όλα τα σχολεία της πόλεως.

Ο Άγιος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, ανέγνωσε το Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών προς τους μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως της Πατρίδος μας.

Τον Πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο κ. Γρηγόριος Κωσταρέλος  εκπαιδευτικός – θεολόγος του 8ου Γυμνασίου Λαμίας.

Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών με συγκίνηση απένειμε την ανώτατη διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τον Αργυρούν Σταυρόν μετά του σχετικού πιττακίου στην αρχόντισσα και μητέρα των παιδιών του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας, εκπαιδευτικό και ιεραπόστολο Ερίτιμη κ. Σταυρούλα Πελέκη, για την τεράστια προσφορά της στην Κοινωνία, στην Εκπαίδευση και στην Εκκλησία.

Η κ. Σταυρούλα Πελέκη γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1935. Ήταν το έκτο από τα εφτά παιδιά του Αλεξίου Πελέκη και της Αικατερίνης Βρέττα.

Φοίτησε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου και στο Εξατάξιο Γυμνάσιο.

Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών.

Ήρθε στη Λαμία ως Διευθύντρια του Ορφανοτροφείου Θηλέων το 1960.

Παράλληλα διορίστηκε δασκάλα σε διάφορα Σχολεία του νομού Φθιώτιδος και στο Πειραματικό Σχολείο Λαμίας από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Παράλληλα με την εκπαιδευτική της δραστηριότητα ασχολήθηκε με την διακονία της στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας, στο «Το Σπίτι της Αγάπης» μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει από την δική της ευθύνη τετρακόσια σαράντα παιδιά τα οποία τα φρόντισε με πολλή αγάπη και υπομονή.

Διακόνησε και στο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ως Κατηχήτρια στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου και Υπεύθυνη Συνάξεων Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στην Χριστιανική Εστία Λαμίας.

Από το 1979 τυγχάνει Μέλος της Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Οικοδομή» που πνευματικά κατευθύνεται από την Αδελφότητα Θεολόγων «Ο Σωτήρ».

Ο Σεβασμιώτατος προσφωνώντας την τιμώμενη Ερίτιμη  κ. Σταυρούλα Πελέκη μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Επέλεξα αυτήν την ημέρα των Τριών Ιεραρχών οφειλετικώς, για να απονείμω το χρέος της ευγνωμοσύνης και της αγάπης της τοπικής μας Εκκλησίας σε μία αληθινή και πραγματική Κυρία , σε μία αρχόντισσα, σε μία πραγματική βασίλισσα με κόκκινο και όχι γαλάζιο αίμα, σε μία πραγματική μάνα, σ έναν πραγματικό άνθρωπο, σ έναν αληθινό εκπαιδευτικό, σε μία δασκάλα πραγματική. Δασκάλα όχι μόνο στο σχολείο και στα σχολεία που υπηρέτησε, αλλά δασκάλα στη ζωή, γιατί οι αληθινοί δάσκαλοι είναι αυτοί που διδάσκουν με τη ζωή τους, με το παράδειγμά τους, με την πορεία τους και γίνονται φως μέσα στον κόσμο. Και με αξιώνει ο Θεός, να υποκλιθώ μπροστά σας, να υποκλιθούμε μπροστά σας, να σας εκφράσουμε μια απέραντη ευγνωμοσύνη, μια απέραντη αγάπη, ένα τεράστιο ευχαριστώ, που όποια τιμή ανθρώπινη και να σας προσφέρουμε, θα είναι πολύ μικρή και πολύ ελάχιστη μπροστά στο μεγαλείο του ουρανού κι είμαι βέβαιος ότι ο ουρανός, όταν έρθει η ώρα, θα υποκλιθεί και θρόνο θα έχει ετοιμάσει για μία αρχόντισσα πραγματική της αγάπης του Χριστού.

Νομίζω και διερμηνεύω τα συναισθήματα όλων ότι ενώπιον μίας τέτοιας διακόνισσας της αγάπης υποκλίνεται η ελληνική κυβέρνηση δια της παρουσίας του κυρίου Υπουργού, υποκλίνονται οι Βουλευτές μας δια της παρουσίας τους, υποκλίνονται οι εκπαιδευτικοί μας δια της παρουσίας τους, υποκλίνεται η τοπική αυτοδιοίκηση, ο δήμος, η περιφέρεια, υποκλίνονται οι εργάτες της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και της άμυνας και ασφάλειας της πατρίδος μας, οι θεματοφύλακες του Γένους, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Υποκλίνονται οι φορείς, τα κόμματα, οι παρατάξεις, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι επιστημονικοί φορείς, υποκλίνονται τα παιδιά μας, οι μαθητές και οι μαθήτριες, υποκλίνονται οι μάνες, οι γυναίκες, υποκλίνονται οι αγωνίστριες του φεμινιστικού κινήματος, των γυναικείων κινημάτων, υποκλίνονται όλοι σήμερα μπροστά σας, καθώς θα σας απονεμηθεί δια των αναξίων χειρών το ανώτατο παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως μας».

Η ερίτιμος μητέρα των χιλιάδων ορφανών και απροστάτευτων κοριτσιών κ. Σταυρούλα Πελέκη με συγκίνηση αντιφωνώντας τον πατρικό λόγο του Σεβασμιωτάτου χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Σεβασμιώτατε,

Θερμά Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε σήμερα να με βραβεύσετε με την ύψιστη διάκριση τον Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Είναι απόδειξη της μεγάλης και γεμάτης αγάπης καρδιάς Σας που μας χωρά όλους!

Στρέφω την σκέψη μου πολλά χρόνια πίσω, όταν νεαρή Δασκάλα 25 ετών, άφηνα την γραφική Ναύπακτο και έφθανα στην όμορφη πόλη της Λαμίας για να εργασθώ ως Δασκάλα και ν αναλάβω την φροντίδα των πονεμένων κοριτσιών της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας.

Πως πέρασαν τόσα χρόνια; Πόσες αγωνίες, αγώνες, κόποι, εύκολα και δύσκολα, χαρές και λύπες;

«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν» όπως έλεγε ο ιερός Χρυσόστομος. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού μας! Χωρίς την παρουσία Του, την προστασία Του, την χάρη Του τίποτα δεν θα είχαμε κάνει.

Σ’ Αυτόν ανήκει κάθε επιτυχία, κάθε τιμή και δόξα. «Μὴ ἡμῖν, Κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ᾿ ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν, ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου,»(Ψαλμός 113, 9)

Αλλά κι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ευλογημένους Συνανθρώπους μας, Συνεργάτες, Συναδέλφους, που βρέθηκαν στη πορεία μας. Στους χαριτωμένους ανθρώπους της Λαμίας που έγιναν οι δικοί μας άνθρωποι, η δική μας οικογένεια και στάθηκαν δίπλα μας όλα αυτά τα 64 χρόνια στη διακονία του Ορφανοτροφείου, του Σπιτιού της Αγάπης στην Λαμία.

Μ αυτούς τους ανθρώπους μεγαλώσαμε τα παιδιά, με τις προσφορές τους τα σπουδάσαμε και όταν ήλθε η ώρα τα οδηγήσαμε νύφες στην Εκκλησία για να ανοίξουν τα φτερά τους στη ζωή δημιουργώντας την δική τους οικογένεια. Και τώρα τα καμαρώνουμε πετυχημένα και ευλογημένα στη ζωή εντός και εκτός Ελλάδος!

Εμείς το χρέος μας κάναμε, το καθήκον της αγάπης επιτελέσαμε τίποτε άλλο, τίποτε παραπάνω. 

Αλλά και ο Θεός ν αναπαύει τις ψυχές όλων αυτών που έφυγαν από τον κόσμο αυτό και βρίσκονται στην θριαμβεύουσα Εκκλησία που μας βοήθησαν, μας στήριξαν, μας καθοδήγησαν.

Των αειμνήστων Προκατόχων Σας Αρχιερέων Αμβροσίου, Δαμασκηνού και Νικολάου, των Σεβαστών πνευματικών πατέρων της Αδελφότητος, αλλά και των ευεργετών και δωρητών του Σπιτιού μας που δέονται από ψηλά.

Σεβασμιώτατε, ιδιαιτέρως την ώρα αυτή ζητώ την Αρχιερατική ευχή και προσευχή Σας για όσα ακόμη χρόνια μου χαρίσει ο Θεός να προσφέρω ότι μπορώ από τις πτωχές μου δυνάμεις μου για το καλό των παιδιών και την ωφέλεια τους. 

Και πάλι Σας ευχαριστώ για την τιμή και όλους τους παρευρισκομένους αδελφούς. Ζητώ την προσευχή και την αγάπη τους.

Οι Άγιοι Τρείς Ιεράρχες να πρεσβεύουν για όλους μας ιδιαιτέρως για τα παιδιά μας και τους αγωνιστές Εκπαιδευτικούς.»

Για φωτογραφικό υλικό και βίντεο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως

«Ώρες προσευχής Τριών Ιεραρχών» | Ομιλία στη Χριστιανική Εστία 29/1/2023 | 6μμ

Σας προσκαλούμε στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στη Χριστιανική Εστία Λαμίας (Πλ. Διάκου 9) την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στις 6μ.μ.

Θέμα: Ώρες προσευχής Τριών Ιεραρχών

Ομιλητής: κ. Εμμανουήλ Σταθούλιας, Θεολόγος-Ιεροκήρυξ