ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου
                                            περί του κινήματος
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
Ἐλευθερούπολις 5 Ἰανουαρίου 2017
Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες
Ἕνα ὄχι εὐχάριστο γεγονός πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, πού συνέβη στήν ἐνορία τῆς Αὐλῆς, μᾶς ἔφερε ἀντιμέτωπους μέ ἕνα καινούργιο Κίνημα, τό ὁποῖο τά τελευταία ἔτη ἔκαμε την ἐμφάνισή του στό πολιτικό κυρίως, ἀλλά καί θρησκευτικό προσκήνιο τῆς πατρίδος μας. Τό νεοφανές αὐτό πολιτικοθρησκευτικό κίνημα ὀνομάζεται «Ἑλλήνων Συνέλευσις» καί ἀρχηγός του φέρεται κάποιος ἑλληνοαμερικανός ὀνομαζόμενος Ἀρτέμης Σώρρας.
Στό πανελλήνιο ἔγινε γνωστός μετά τήν ἐκπληκτική του δήλωση, ὅτι εἶναι κάτοχος τεράστιου οἰκονομικοῦ πλούτου, καθώς ἔχει στή διάθεση του περίπου 600 δισεκατομμύρια εὐρώ. Μέ αὐτό τό μυθῶδες ποσό ἰσχυρίσθηκε, ὅτι θά λύσει τό οἰκονομικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος, σβήνοντας προπάντων καί ἐξαλείφοντας τό μεγάλο καί δυσβάστακτο χρέος της πρός τούς ὀχληρούς δανειστές της.
Ἡ εἴδηση αὐτή, ὅπως ἦταν φυσικό, διέγειρε τό ἐνδιαφέρον καί ξύπνησε ἀπότομα τίς ἐλπίδες ὄχι λίγων συμπατριωτῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά βρεθοῦν κατά χιλιάδες στό πλευρό τοῦ νέου «ἐθνοσωτήρα». Ἔτσι ἀναπτύχθηκε ἕνα Κίνημα, μέ τήν ὀνομασία πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή. Στίς τάξεις του ἐντάχθηκαν χιλιάδες ὀπαδοί καί μέ διαφόρους ἀντιπροσώπους του σέ ὅλη τή χώρα ἄρχισαν νά διαδίδονται οἱ κεντρικές ἰδέες τοῦ κινήματος. Λέγεται ὅτι πρίν νά δοθοῦν τά χρήματα τοῦ νέου φιλέλληνος κροίσου γιά τήν ἐξόφληση τοῦ ἐθνικοῦ μας χρέους, τά μέλη τοῦ κινήματος «Ἑλλήνων συνέλευσις» καταβάλουν στά ταμεῖα του κάποια ὄχι εὐκαταφρόνητη συνδρομή.
Ἀλλά γιά τήν Ἐκκλησία καί τούς ὑπεύθυνους ποιμένες της ποιό εἶναι κυρίως τό πιό ἀνησυχητικό σημεῖο αὐτῆς τῆς παράξενης ὑπόθεσης; Ἡ ἐπαρχία μας τό ἔζησε πρίν λίγες ἡμέρες καί μέ τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί ἐνημέρωσης τό πληροφορήθηκε σημαντικό τμῆμα συμπατριωτῶν μας. Τί συνέβη ἀκριβῶς: Μέσα σέ ἕνα καφενεῖο τοῦ χωριοῦ Αὐλή εἶχαν συγκεντρωθεῖ μερικές δεκάδες περίεργων συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἄκουγαν κάποιον ἀπό τούς ἀντιπροσώπους τοῦ ἐν λόγω νεοφανούς Κινήματος. Καί ὄχι μόνο αὐτό! Στό τέλος τῆς ὁμιλίας ὁ ἀντιπρόσωπος ἄρχισε νά ἀπαγγέλει ἕνα εἶδος ὅρκου, τοῦ ὁποίου τά παράξενα λόγια ἐπαναλάμβαναν ὡς ψιττακοί οἱ θαμῶνες τοῦ καφενείου. Τό περιεχόμενο τοῦ δοθέντος ὅρκου εἶναι ἀδύνατο νά περιληφθεῖ στήν παροῦσα διαφωτιστική Ἐγκύκλιό μας. Εἶναι φρικῶδες! Εἶναι ἐν πολλοῖς ἀκαταλαβίστικο καί σκοτεινό σάν τό σκοτάδι τῆς χειμωνιάτικης νύχτας. Ποῦ ἀπευθύνεται; Σέ ποιά θεότητα; Σέ ποιόν ὑποχθόνιο δαίμονα; Ἀδύνατο νά συμπεράνουμε. Καί ὅμως εἴδαμε μέ πολλή θλίψη καί κατάπληξη καί ἀνθρώπους γνωστούς μας, νοικοκυραίους, ἀνθρώπους πού δέν ἔπαυσαν νά δείχνουν κάποιο σεβασμό πρός τήν Ἐκκλησία καί τούς λειτουργούς της νά ἐπαναλαμβάνουν ἀπαθεῖς ἕναν ἀκατανόητο, σκοτεινό ὅρκο χωρίς νά ἀντιδράσουν…
Μόλις πληροφορήθηκε τά παράξενα αὐτά συμβάντα στήν ἐνορία του ὁ ἐφημέριος της ἔτρεξε ἀμέσως καί προσπάθησε νά διαφωτίσει συντόμως τούς ἐνορίτες του, πού εἶχαν παρασυρθεῖ τέτοιες ἅγιες ἡμέρες σέ παρασυναγωγή τοῦ ἀντιχρίστου. Ἡ ἐμφάνισή του ἡ ξαφνική καί ὁ σωστός, ποιμαντικός λόγος του γιά νά διαφυλάξει τό ποίμνιό του ἀπό τήν ἐπέλαση τῶν λύκων, ἔφερε ταραχή, ἀντίδραση τῶν ὑπευθύνων της συνάξεως καί πιστεύομε καί ξύπνημα μερικῶν κοιμωμένων συνειδήσεων. Πάντως καθώς βιντεοσκοπήθηκε τό θλιβερό αὐτό πρωτοφανές συμβάν δόθηκε ἡ ἀφορμή σέ πολλούς, καί μάλιστα ἁρμοδίους, νά ἐγκύψουν μέ περισσότερο ἐνδιαφέρον στό νεοφανές αὐτό κίνημα τοῦ «φιλάνθρωπου» κροίσου καί μελλοντικοῦ «σωτήρα» τῆς πατρίδος μας ἀπό τήν οἰκονομική χρεωκοπία.
Ἀγαπητοί μου
Αὐτό πού συνέβη στήν ἐπαρχία μας μέ τούς ὀργισμένους ὀπαδούς τοῦ κ.Ἀρτέμη Σώρρα καί τούς παρασυρθέντες ἀπό τό ποίμνιό μας ἐνορίτες μᾶς θυμίζει ἡμέρες δύσκολες καί πικρές τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀντιχρίστου. Ὁ ὅρκος πού ἀκούσθηκε στό καφενεῖο τῆς Αὐλῆς ὁ ἀκαταλαβίστικος, μέ τίς παράξενες ἀναφορές του σέ ἄγνωστές μας θεότητες, ἡ μνεία τοῦ ἀρχαίου πατρός τῶν θεῶν, τοῦ Δία, οἱ μυστηριώδεις ὑποσχέσεις γιά ὕπαρξη ἀμύθητων χρηματικῶν ποσῶν, ὁ ὑποκρυπτόμενος Μεσσιανισμός, ὅλα αὐτά μας θυμίζουν τόν Ἀπόστολο τοῦ Θεοῦ Παῦλο, ὅταν φωτιζόμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπαριθμοῦσε στό μαθητή του Τιμόθεο τά σημεῖα τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Τοῦ ἔγραφε: «ἔσται γάρ καιρός ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλά κατά τάς ἐπιθυμίας τάς ἰδίας ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τήν ἀκοήν, καί ἀπό μέν τῆς ἀληθείας τήν ἀκοήν ἀποστρέψουσιν, ἐπί δέ τούς μύθους ἐκτραπήσονται» (Β΄Τιμ. 4,3-4).
Δηλαδή θά ἔλθει καιρός, πού οἱ ἄνθρωποι δέν θά θέλουν νά ἀκούσουν καί νά μάθουν τήν ἀλήθεια. Θά βροῦν δασκάλους πού θά διδάσκουν πράγματα, πού θά ἀκούγονται εὐχάριστα στά αὐτιά τους. Θά ἔλθει καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά περιφρονήσουν την ἀλήθεια καί θά ἀρέσκονται στά παραμύθια…
Καί νάταν μόνο τά παραμύθια! Τήν ἀσέβεια πού διέπραξαν, νά ὁρκίζονται στό Δία, δηλαδή, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, στόν ἴδιο τόν διάβολο, αὐτό ποῦ θά τό τοποθετήσουμε, πῶς θά τό κρίνουμε; Καλά ἐκεῖνοι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ κινήματος, ἐπηρεασμένοι ἀπό παγανιστικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρίες, «μή νοοῦντες, πάλι κατά τόν Ἀπόστολο, μήτε ἃ λέγουσι μήτε περί τίνων διαβεβαιοῦνται» (Α΄Τίμ. 1,7), ἀλλά οἱ χριστιανοί οἱ δικοί μας, τέτοιες ἅγιες ἡμέρες, πού λατρεύεται ὁ Χριστός, ὁ πάμφωτος Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐχάρισε τό φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως, ἔπρεπε τόσο εὔκολα νά παρασυρθοῦν καί νά ἐπαναλάβουν τόν φρικτό ἐκεῖνο διαβολικό ὅρκο;
Σᾶς παρακαλοῦμε, Ἀδελφοί καί Πατέρες, νά ἔχετε ὅλα αὐτά ὑπόψη, νά διαφωτίζετε τούς ἀδαεῖς καί οἱ πάντες νά στηρίζουμε τήν ἐλπίδα μας γιά τή λύση τῶν ἐθνικῶν προβλημάτων στόν Πανάγαθο Θεό. Ἂς ἀκουσθεῖ καί πάλι καθαρά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στά βάθη τῆς ψυχῆς μας. «Μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἶς οὐκ ἔστι σωτηρία» (ψαλμός 143,3). Ὅσον ἀφορᾶ δέ τούς χριστιανούς ἐκείνους, πού παρασύρθηκαν καί ἔδωσαν τόν ὅρκο τῶν εἰδώλων, ἐάν ἔχουν ἀκόμη συνείδηση χριστιανική καί ἴχνος φόβου Θεοῦ στή ψυχή τούς ἂς ζητήσουν μέ συντριβή τό Ἔλεός Του στά πόδια ἑνός πνευματικοῦ. Τό ἁμάρτημα πού διέπραξαν δέν εἶναι μικρό.
ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
Την Τρίτη 27η Δεκεμβρίου και ώρα 5 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας στη Μεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύματος.
Τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους σ΄ όλους αυτούς που συμπαρίστανται στο Ίδρυμα και βοηθούν ποικιλοτρόπως ώστε να παραμένει όρθιο σ΄ αυτές τις δύσκολες περιστάσεις.
Τόσο τα θεατρικά όσο και τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια συγκίνησαν τους παρισταμένους και έδωσαν όχι μόνο χαρά αλλά και ελπίδα για το μέλλον.
Το παρήγορο για μας είναι ότι παρά την κρίση ο Έλληνας δεν έχασε την ανθρωπιά και την φιλάνθρωπη διάθεση.
Ευχόμεθα σ΄ όλους αυτούς τους ανώνυμους ευεργέτες ο Χριστός που γεννήθηκε πριν λίγες μέρες στην φάτνη της Εκκλησίας να κάνει φάτνη και την καρδιά όλων μας.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
Την Κυριακή 1η Ιανουαρίου το απόγευμα στις 7 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας η καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη γιορτή, στην οποία ήταν καλεσμένοι και πολύ επίσημοι.
Ανάμεσά τους ξεχώριζες τους Δημάρχους Λαμίας και Στυλίδας. Τον ηγούμενο του Αγίου Γεωργίου Αρχ/τη π. Ιγνάτιο Σάπιο και τον ηγούμενο της Ιεράς μονής Αγάθωνος Αρχ/τη π. Δαμασκηνό Ζαχαράκη και πολλούς ιερείς.
Η εορτή άρχισε με ένα συγκινητικό θεατρικό με θέμα «Το άστρο της Εσθήρ», συνεχίστηκε με ποιήματα από τα μικρότερα παιδιά και ακολούθησε ένα κωμικό θεατρικό που έκλεψε και την όλη παράσταση.
Στο τέλος τραγούδησαν όλα τα παιδιά που με τις ωραίες φωνές γλύκαναν τις καρδιές μας και προς στιγμή μας έκαναν να ξεχάσουμε τις μέριμνες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εξ αιτίας της κρίσεως.
Κατόπιν ο π. Ιγνάτιος, επειδή απουσίαζε λόγω ασθενείας ο π. Σεραφείμ, έκοψε την πίτα και ευχήθηκε για ένα ευλογημένο 2017.
Τέλος ο π. Δαμασκηνός μας διάβασε ένα συγκινητικό ποίημα που ονομάζετε « Όχι μόνο μια φορά» το νόημα του οποίου ήταν ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε τους έχοντας ανάγκη μόνο μια φορά το χρόνο.

2016 : ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ

Α] Χριστούγεννα προ Χριστού και χωρίς Χριστό.
Μερικοί ζούμε προ Χριστού ακόμη! Και εκτός Χριστού.
Κι ενώ στα ημερολόγια του κόσμου, σ΄ Ανατολή και Δύση, σημειώνεται π. Χ. και μ. Χ., δυστυχώς συνεχίζουν και υπάρχουν ακόμη άθεοι, ειδωλολάτρες, «ανθρωποφάγοι», εγκληματίες, τρομοκράτες, μάγοι και μάγισσες, σατανιστές, «γραμματείς και φαρισαίοι», βασανιστές, σαδομαζοχιστές, ο θηριώδης Ηρώδης και ο δειλός Πιλάτος, Σόδομα και Γόμορρα, κατακλυσμός αμαρτίας και ο στρατός του Αντιχρίστου.
Ειλικρινά είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει ο κόσμος και να γίνει «μετά Χριστόν».
Για να αλλάξει ο κόσμος πρέπει πρώτα να αλλάξει ο άνθρωπος. Και για να αλλάξει ο άνθρωπος θέλει δουλειά πολλή. Αυτομεμψία και μαθητεία κοντά στο Χριστό.
Αυτά που λένε κοινωνιολόγοι και πολιτικοί, θεραπευτές και ανθρωπολόγοι, θρησκευτικοί αρχηγοί της συμφοράς και διαχειριστές της ανθρώπινης ζωής και συμπεριφοράς, ότι θα αλλάξουν, θα ομορφύνουν τον κόσμο, θα φέρουν ευημερία και ασφάλεια, ανάκαμψη και ανάπτυξη, πολιτισμική ισορροπία και ισότητα, θα «χαίρεται και θα γελάει ο κόσμος», αυτά είναι «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα».
Β] Αλλαγή προς το καλύτερο δε γίνεται χωρίς Χριστό.
Με τον Μωάμεθ και τον Βούδα δεν αλλάζει ούτε ο άνθρωπος ούτε ο κόσμος. Ούτε με τους μάγους, τους αστρολόγους και ωροσκόπους. Με τα δαιμόνια ο άνθρωπος και ο κόσμος δαιμονοποιούνται. Και η Αγ. Γραφή μας λέγει ότι «οι θεοί – δυστυχώς – των εθνών είναι δαιμόνια».
Για παράδειγμα, την Αφρική την κυβερνάνε οι μάγοι, την Ασία οι γκουρού και την Ανατολή οι ληστές και οι φονιάδες του Ισλάμ. Κάπου ανάμεσά τους χώνονται και οι άθεοι μαρξιστές, οι θεοποιημένοι ηγέτες και οι παράφρονες βασιλιάδες. Τι καλό να προέλθει από αυτούς σε επίπεδο ευτυχίας, ελευθερίας, σωτηρίας, αξιοπρέπειας και ποιοτικής ζωής του ανθρωπίνου προσώπου;
Πάλι η Γραφή λέγει: «τυφλός εάν οδηγή τυφλόν αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται». Τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Τραγικοί τραγικούς. Ανελεύθεροι σκλάβους. Διεστραμμένοι σκορπούν δυστυχία και βουλιάζουν στο ψέμα και στο αίμα τον κόσμο.
Γ] Ο κόσμος για να αλλάξει θέλει την αλήθεια και τη χάρη του Χριστού. Θέλει το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία.
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι και η Χριστιανική Ευρώπη βουλιάζει μέσα στη διαστροφή και τη διαφθορά, στην εκμετάλλευση και στην παρανομία, στην ασπλαγχνία και τους εξοπλισμούς.
Ναι έτσι είναι, διότι η Ευρώπη είναι αιρετική. Και η αίρεση κατά τον απόστολο Παύλο είναι απώλεια, οι αιρετικοί συνειδητά ή ασυνείδητα είναι όργανα «άλλης δύναμης» και κατά τον άγιο Αγάθωνα «η αίρεση είναι χωρισμός από το Θεό και πνευματικός θάνατος». Η αλλοίωση στην πίστη αλλοιώνει και τη ζωή. Τη δηλητηριάζει.
Δ] Αλλά και μείς εδώ οι Ορθόδοξοι, που έχουμε την αλήθεια, το Ευαγγέλιο, το Άγιο Όρος, τους αγίους, είμαστε χριστιανοί και έχουμε ορθόδοξο χριστιανικό κράτος; Τι είδους Χριστιανοί είμαστε με χιλιάδες εκτρώσεις και βλασφημίες, με διαζύγια και μοιχείες, με κομπίνες και καταχρήσεις; Μπορεί να έχουμε τη σωστή πίστη και το λιμάνι της σωτηρίας, να γεμίζουμε τους ναούς χρονιάρες μέρες, αλλά ο άνθρωπος και κατ΄ επέκταση ο κόσμος δεν αλλάζουν διακοσμητικά, τηλεοπτικά, μαγικά, εθιμοτυπικά, δωροληπτικά, ταξιδιωτικά, εκδρομικά, απλώς φιλανθρωπικά και γλυκαντικά…
Ε] Πραγματικά Χριστούγεννα δε γίνονται χωρίς Χριστό.
Και όταν λέμε Χριστούγεννα εννοούμε ο Χριστός να γεννηθεί στην καρδιά μας, να αναγεννηθούμε εν Χριστώ Ιησού, μυστηριακά και ευαγγελικά, εξομολογητικά και λειτουργικά.
Ας το πούμε καθαρά και ας το πάρουμε απόφαση: Χριστούγεννα, βλέποντας από μακριά τον Νεογέννητο Χριστό δεν γίνονται. Ή θα ζήσουμε σωστά και γνήσια την εν Χριστώ ζωή στη Βηθλεέμ της Εκκλησίας μας, όπως την λέει το Ευαγγέλιο, ή ας σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε εαυτούς και αλλήλους με φωτάκια και δεντράκια, με ελαφάκια και τραγουδάκια.
Ας γίνουμε επιτέλους άνθρωποι και όχι ανθρωπάκια.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο αρχάγγελος της Κ. Διαθήκης, ο αγαθός άγγελος της ειρήνης και ευλογίας του Θεού και των ευαγγελικών μηνυμάτων, ο προστάτης της Παναγίας και της λεγομένης «αγίας Οικογενείας».
2. Η Παναγία, η Μητέρα του Κυρίου, η Θεοτόκος και Αειπάρθενος, η υπάρχουσα και υπομένουσα, η Γραμματέας των θείων Μυστηρίων και αληθειών, η θεόπνευστη υμνωδός των Μεγαλείων του Θεού, η αεί μένουσα και ακούουσα παρά τους πόδας του Υιού και Θεού της, η Μαθήτρια του Χριστού και Διδασκάλισσα των Αποστόλων.
3. Ο Ιωσήφ, ο δίκαιος και άγιος και σιωπηλός προστάτης, της Παναγίας και του θείου βρέφους, ο ενάρετος και απονήρευτος, ο καλοκάγαθος και ευσπλαγχνικός, ο υπό αγίων αγγέλων χρηματιζόμενος.
4. Η Ελισάβετ, η γηραιά μητέρα του Προδρόμου, η εμπνευσμένη Ομολογήτρια του Μεγαλείου της Θεοτόκου και των θείων δογμάτων του Χριστού μυστική αναφωνήτρια.
5. Ο Πρόδρομος, το εμπνευσμένον δοξολογικό βρέφος, ο συγγενής του Κυρίου, ο μάρτυρας της αληθείας εκ κοιλίας μητρός αυτού, ο μέγας ασκητής και προφήτης, ο μείζων των προφητών.
6. Ο Καίσαρας, ο αυτοκράτορας της απογραφής και της φορολογίας, ο άρχοντας της πολυαρχίας.
7. Οι Βηθλεεμίτες, οι συμφεροντολόγοι και άσπλαγχνοι αφιλόξενοι των εγκύων γυναικών και παραδόπιστοι ξενοδόχοι.
8. Ο Χριστός, Ο Εμμανουήλ, ο Ιησούς, Ο Κύριος, Ο Ναζωραίος, ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, η προσδοκία των Εθνών, Το παιδίον, Ο Μεγάλης Βουλής ‘Άγγελος, ο Υιός του Θεού και Λυτρωτής του Κόσμου, ο Αμνός του Θεού.
9. Οι Άγγελοι, η χορωδία και ορχήστρα του Ουρανού, τα 9 τάγματα της αγάπης και του θείου Φωτός, το εναρμόνιο μέλος των θείων αποκαλύψεων, οι ταχυδρόμοι και οι ψάλτες του Θεού, τα περιστέρια της άνω Ιερουσαλήμ.
10. Ο Ηρώδης, ο μανείς, ο θηριώδης, ο σφαγέας, ο παιδοκτόνος, ο μέθυσος της εξουσίας, ο αδίστακτος, ο υποκριτής, ο τελικά παιζόμενος και εμπαιζόμενος, ο ψεύτης, ο φονέας.
11. Οι Μάγοι, οι αγαθοί επιστήμονες, οι βασιλείς των Περσών, οι φέροντες, χρυσόν την αγάπην εις τον Βασιλέα, λίβανον την προσευχήν εις τον Θεόν και σμύρναν τα μύρα εις τον άνθρωπον, οι καλόπιστοι, οι αδιακόπως ερευνώντες τον ουρανόν και αναζητούντες τον αληθινόν Θεόν, οι ιεραποδημητές και προσκυνητές των Αγίων Τόπων, οι αχθοφόροι των θείων δώρων, οι συνεργαζόμενοι και ομονοούντες, οι ευλογημένοι.
12. Οι Ποιμένες, οι αθώοι, οι καρδιακοί, οι πιστοί, οι το θαύμα θαυμάζοντες, προσκυνούντες και κηρύττοντες, οι αποφασιστικοί, οι δρομείς της αγάπης και της θείας αλήθειας, οι αγγελοπληροφορούμενοι, οι σεβαστικοί, οι φοβούμενοι τον Θεόν.
13. Ο αστήρ, ο προπορευόμενος οδηγός, ο άγγελος των Μάγων, ο εμφανιζόμενος και κρυπτόμενος, ο φαίνων και σβεννύμενος, το άλλο όνομα της χάριτος, η χαρά του ουρανού και των ψυχών μας
14. Ο άγιος Ιερώνυμος, ο άγιος ασκητής του Σπηλαίου, ο ερμηνευτής της Βίβλου και προσευχόμενος υπέρ αφέσεως αμαρτιών, ένδοθεν του σπηλαίου.
15. Εμείς όλοι, οι μετά Χριστόν Βηθλεεμίτες, οι ευλογημένοι ποιμένες και προσκυνούντες μάγοι, οι επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι, οι εν τω σπηλαίω Της Ορθοδόξου Εκκλησίας το θαύμα κηρύττοντες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι αναγεννημένοι δι΄ ύδατος και πνεύματος.

Προς τα «Χελιδόνια του Χριστού» και τους «Χαρούμενους Αγωνιστές»

Αγαπητοί μας Φίλοι, Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Επικοινωνούμε μαζί σας με πολλή αγάπη και σας καλούμε να έρθετε και πάλι στη Χριστιανική Εστία Λαμίας, στην Πλατεία Διάκου, την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί.
Όσοι έχετε έρθει Κατασκήνωση ή έχετε παρακολουθήσει κάποια Κυριακάτικα Μαθήματα Ορθόδοξης Πίστης και Διδασκαλίας ή έχετε παίξει στο Ισόγειο Εντευκτήριο Αγνής Χαράς και Φιλίας, σας καλούμε να έρθετε σε όλες τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Νεανικού Τομέα.
Τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα θα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε τη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, να πάμε στο Νοσοκομείο της Λαμίας να πούμε τα Κάλαντα στους πονεμένους Αδελφούς μας, να κάνουμε τις χειμωνιάτικες Εκδρομές μας και μετά βεβαίως στην Καινούρια Χρονιά να κόψουμε τη Βασιλόπιττα.
Βασική Εκδήλωση είναι και η Ετήσια Δωροκλήρωση, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος όλοι αρκεί να έχουν κάποιες παρουσίες, να συμμετάσχουν στη Χορωδία και να συμπληρώσουν την Κάρτα Δωροκλήρωσης ρίχνοντάς την οι ίδιοι αυτοπροσώπως στην «Κάλπη των Υποψηφίων Δωροληπτών», (ΚΥΔ) όπως την ονομάσαμε, και ευρίσκεται στο Εντευκτήριο της Χριστιανικής Εστίας.
Τα δώρα αυτά θα μαζευτούν από μας τους ίδιους φέρνοντας ένα ελάχιστο ποσό σε ένα Φακελλάκι Αγάπης ή μια Σακκούλα με λίγα Τρόφιμα για τους Φτωχούς και τους Φυλακισμένους. «Δίνεις Αγάπη – Παίρνεις Χαρά».
Πρώτη Προτεραιότητα αυτές τις Άγιες Ημέρες θα πρέπει να είναι να Εξομολογηθούμε και να Μεταλάβουμε των Αχράντων Μυστηρίων. Έτσι κανονίσαμε μετά τα Κυριακάτικα Μαθήματα να υπάρχει αρκετός χρόνος για την Εξομολόγηση των Μαθητών.
Μη ξεχάσετε να περάσετε έστω και για λίγο από τη Χριστ. Εστία μέσα στη βδομάδα 6-8.30 το απόγευμα, για να πάρετε το Έντυπο Των Εορταστικών Εκδηλώσεων.
Ελάτε να συναντήσετε τους παλιούς Σας φίλους και ομαδάρχες και τα παιδιά από την αλησμόνητη Κατασκήνωση.
Σας περιμένουμε οπωσδήποτε.
Ο ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Πλατ. Αθαν. Διάκου 9 – Τηλ. 22310 22349
351 00 ΛΑΜΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟ

Πάντοτε μεν, ιδιαίτερα όμως τον τελευταίο καιρό, πολλοί χριστιανοί βασανίζονται από το ενδεχόμενο και το φόβο της Μαγείας. Χωρίς να ξέρουν καλά – καλά περί τίνος πρόκειται, τρέμουν στην κυριολεξία από αδικαιολόγητο πανικό ή καταφεύγουν και χτυπούνε απαράδεκτες δαιμονικές πόρτες και κολάζουν την ψυχή τους χάνοντας, συγχρόνως και τα ωραία τους λεφτά, χωρίς όμως αποτέλεσμα, τη στιγμή που υπάρχει ο Χριστός, η Πίστη και η Εκκλησία μας.
Είναι τρομερή η αντίφαση στην οποία πέφτουν οι φοβισμένοι άνθρωποι, διότι ο διάβολος, στον οποίο καταφεύγουν για βοήθεια, δεν βγάζει διάβολο, ούτε μπορεί να σου πεί κάτι καλό ο πατέρας του ψεύδους και ασφαλώς δεν γνωρίζει ψυχές και μέλλοντα.
Για όλα αυτά αναλυτικά και παραστατικά ομιλεί το Βιβλίο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος π. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρη:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟ
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται και στα παλιά κόλπα των μάγων και μαγισσών, αλλά και στα σύγχρονα, στα οποία δυστυχώς εθίζονται τα παιδιά από την εφηβεία τους ακόμη. Πραγματικά αξίζει κάποιος να το προμηθευτεί, σε μια ελάχιστη τιμή κόστους, που επίτηδες κρατήθηκε χαμηλή χάριν μεγαλυτέρας κυκλοφορίας, και να το δώσει σε μικρούς και μεγάλους.
Μαζί με το βιβλίο αυτό παίρνει κάποιος ως δώρο και τις ευχές του Αγ. Κυπριανού ή τον βίο του Αγ. Κυπριανού του Νέου.
Μπορείτε να πάρετε το χρησιμότατο και ενημερωτικότατο αυτό βιβλίο στο Βιβλιοπωλείο της Χριστιανικής Εστίας, Πλατ. Διάκου 9, στο κέντρο της Λαμίας.
Πάρτε το και ενημερώστε τα νέα παιδιά. Ρίξτε σωσίβια στα νιάτα και στους Μαθητές που επηρεάζονται από τη διάχυτη μαγεία της κοινωνίας.
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΗΛ. 22310 22349 & ΦΑΞ 2231022782
351 00 ΛΑΜΙΑ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πλατ. Αθαν. Διάκου 9 ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τηλ. 22310 22349 ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
351 00 ΛΑΜΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016 – ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, 11 πμ
Βράβευση Παρουσιών & Ιεραποστολής

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, 6 μμ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Για τους Γονείς και Κηδεμόνες

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016, 3 – 6 μμ
ΚΑΛΑΝΤΑ από ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016, 10.15΄ πμ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Ανήμερα)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ στο Γεν. Νοσοκομείο

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, 5 μμ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στη Χριστ. Εστία
Πρωτάθλημα Play Station κ.α. Φαγητό για όλους

Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λυκείου στην Αθήνα

………….. 2017 ……………….

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017, 7 μμ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ στο ΙΔΡΥΜΑ ΘΗΛΕΩΝ

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017, 8 μμ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Αποφοίτων & Φοιτητών
Ψυχαγωγία και Δείπνο στην Εστία

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017, 11 πμ
Βασιλόπιττα & ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΟΚΛΗΡΩΣΗ Νεανικού Τομέα

ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2017

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤ. ΔΙΑΚΟΥ 9
ΤΗΛ. 22310 22349 – ΦΑΞ 22310 22782 – 351 00 ΛΑΜΙΑ
ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2017
Από την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κυκλοφόρησε κι φέτος ο σπουδαίος ημεροδείκτης Γραφείου για το έτος 2017, που δεν πρέπει να απουσιάζει από κανένα γραφείο.
Δεν είναι ένα ένας απλός ημεροδείκτης, όπως όλοι οι άλλοι, γιατί σε κάθε φύλλο του περιέχει συνθήματα από την Αγία Γραφή ή ρητά ή μικρές Πατερικές φράσεις.
Αυτό μας βοηθά να ξεκινάμε την καθημερινή επαγγελματική μας ζωή, και όχι μόνο, με γενναίες αποφάσεις αλλά και με ευλογία και με ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο που ξεκινάει από την Ορθόδοξη καλλιέργεια του εαυτού μας.
Επίσης υπάρχουν και υποδείξεις για βιβλία αρκετά χρήσιμα για την καλλιέργεια ενίσχυση και σταθερότητα της πίστεως μας.
Φυσικά υπάρχει και η σελίδα των σημειώσεων για να οργανώνουμε την ζωή μας να μην ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας.
Για το Γραφείο σας και το σπίτι σας μην παραλείψετε να αποκτήσετε τον ημεροδείκτη ΓΕΧΑ για το 2017
Με την προμήθειά του ένα μέρος των χρημάτων σας βοηθά το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας και το υπόλοιπο την Ιεραποστολή και τη Φιλανθρωπία.
Δηλώστε την επιθυμία σας για την απόκτηση του Ημεροδείκτη Γραφείου (και σε ποσότητα) στο Βιβλιοπωλείο της Χριστ. Εστίας, Πλ. Διάκου 9, τηλ. 22310 22349 και Φάξ 22310 22782 με την αντίστοιχη έκδοση απόδειξης ή Τιμολογίου.
Καλά Χριστούγεννα – Χαρούμενες Γιορτές – Ευλογημένη η Νέα Χρονιά
Για την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Ο                                                                               Ο
Πρόεδρος                                                              Γραμματέας
                                      Γεώργιος Παπαευθυμίου                            Χαράλαμπος Χριστόπουλος
Θεολόγος – Φιλόλογος ε. τ.                                     Ταξίαρχος ε.α.

ΗΤΑΝ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤ. ΔΙΑΚΟΥ 9
ΤΗΛ. 22310 22349 – ΦΑΞ 22310 22782
351 00 ΛΑΜΙΑ

Αν θέλουν οι Αγαπητοί Αναγνώστες και Ακροατές του θείου λόγου να δυναμώσουν την πίστη τους στο Θεό και την αγάπη τους στη Μητέρα του Κυρίου και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστού, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν και να διαβάσουν:
το πολυσυζητημένο βιβλίο του Συγγραφέα Θεολόγου κ. Γεωργίου Ψαλτάκη
ΗΤΑΝ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται 50 (πενήντα) άγνωστα – καινούρια θαύματα της Κυρίας Θεοτόκου μέσα στις οικογένειες και στην Πατρίδα μας, πράγμα που έχει εκπλήξει θετικά εκείνους που διάβασαν το έν λόγω έργο.
Μπορούμε κάλλιστα με το βιβλίο αυτό να στηρίξουμε στην πίστη μας και να ενισχύσουμε, παρηγορήσουμε και αναστήσουμε τους ανθρώπους που είναι πεσμένοι και γονατισμένοι από τη φτώχεια, την αρρώστεια, την κρίση, τη συκοφαντία, τον ποικίλο και αβάσταχτο πόνο.
Η Παναγία μας είναι ο Βράχος της Υπομονής και παρηγορεί κάθε πονεμένο. Γυρίζει, όπως τότε στην Κανά, έτσι και σήμερα, σε κάθε ελληνορθόδοξο σπίτι και βλέπει την έλλειψη και τη συμφορά. Σφογγίζει τα δάκρυα και ανασταίνει την αποσταμένη ελπίδα με τις ακοίμητες πρεσβείες της.
Αν θέλουμε να στηρίξουμε το σπίτι μας και να βοηθήσουμε και άλλους, να μη απελπίζονται, να μη βλασφημούν και να μάθουν να προσεύχονται, ας τους δώσουμε αυτό το βιβλίο. Ας κάνουμε λοιπόν το πιο ωραίο δώρο στον εαυτό μας και στον πλησίον μας.
Το βιβλίο προσφέρεται από το Βιβλιοπωλείο της Χριστιανικής Εστίας, Πλατ. Διάκου 9, στη Λαμία, στο κέντρο της Πόλης, στην τιμή των τεσσάρων € μαζί με ένα τευχίδιο των δύο Παρακλητικών Κανόνων της Εκκλησίας μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ