Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

parents_parent(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ) «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Γ.Ε.Χ.Α

Η Γ.Ε.Χ.Α Λαμίας ιδρύθηκε τό 17-2-1935 και είναι το πρώτο τοπικό παράρτημα της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων  «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.) ΑΘΗΝΩΝ η οποία ιδρύθηκε 11-11-1934. Τομείς δραστηριότητος της οι κύκλοι καί τα εσπερινά κηρύγματα της Κυριακής, στην μεγάλη αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας.