Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Συμεών

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Ι.Μ. Φθιώτιδος imfth.gr

«Χθὲς συνεθαπτόμην Σοι Χριστέ,

συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι Σοι. Συνεσταυρούμην χθές,

αὐτός με συνδόξασον Σωτὴρ ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καὶ συλλειτουργοί!

Ἅγιοι Πατέρες καί Ὁσιώτατες μοναχές μας!

Ἀγαπημένα μου παιδιά!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ φέρνει καὶ πάλι στὴ ζωή μας ἕνα ἐλπιδοφόρο, ἕνα χαρούμενο, ἕνα καθοριστικὸ σήμερα «οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»!

Κάλεσμα, πρόσκληση, γιὰ νὰ βαδίσουμε τώρα, ἐδῶ καὶ τώρα, σὲ ἕνα καινούργιο τρόπο ὑπάρξεως καὶ ζωῆς.

Μέχρι χθὲς ἡ ψυχή μας «περίλυπος μέχρι θανάτου».

Πληγωμένη καὶ ματωμένη ἀπὸ τὸν θάνατο, ἀπὸ τὴν φθορά, ἀπὸ τὴν ἀποτυχία, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Γεγονότα συνταρακτικά, ποὺ μᾶς βύθισαν στὸ πένθος, ποὺ ἔθεσαν σὲ ἀμφισβήτηση δεδομένες βεβαιότητες καὶ μᾶς κλόνισαν συνθέμελα, συνθέτουν αὐτὸ τὸ χθές.

Μία ἀτμόσφαιρα γεμάτη τοξικότητα, μία καθημερινότητα γεμάτη φρικτὲς εἰδήσεις, ἕνα περιβάλλον γεμάτο ἔνταση καὶ ἀναταραχή, ἕνα χαῶδες πέλαγος ταχείας καὶ εὔκολης ἐπικοινωνίας, ποὺ διευκολύνει δυστυχῶς τὴν ἐμμονικὴ ἀνθρωποφαγία καὶ τὸν ἀδυσώπητο κανιβαλισμό, μία αἴσθηση γενικευμένης παρακμῆς.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα τοῦ χθές.

Ἕνα χθὲς ποὺ μᾶς ἀρρωσταίνει, ποὺ μᾶς κάνει καθημερινὰ νὰ αἱμορραγοῦμε.

Αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ χθὲς τὸ ἀνατρέπει καὶ πάλι τὸ σήμερον τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὸ τὸ «Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός» ἔρχεται σήμερα, γιὰ νὰ ἐξαφανίσει τὸ σκοτάδι τῆς θλίψης, τῆς μελαγχολίας, τῆς κατήφειας, τῆς ἀγωνίας.

Αὐτὸ τὸ σήμερα εἶναι τὸ κέρδος τῆς ζωῆς καὶ ἡ νίκη κατὰ τοῦ θανάτου. Αὐτὸ τὸ σήμερα εἶναι ἔνδοξο καὶ χαρούμενο, εἶναι μία ἐσωτερικὴ ἀνάσταση καὶ ἀνάσταση ζωῆς αἰωνίου, εἶναι ἡ ἦττα τοῦ ψεύδους, εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτὸ τὸ σήμερα εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐκαιρία τῆς ζωῆς μας «ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ ὑπὲρ ἡμῶν παθόντι καὶ ἀναστάντι».

Εὐκαιρία μίας νὲας καρποφορίας εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας γιὰ ὅλους μας.

«Καρποφορήσωμεν ἡμᾶς αὐτούς, τὸ τιμιώτατον Θεῷ κτῆμα καὶ οἰκειότατον· ἀποδῶμεν τῇ εἰκόνι τὸ «κατ᾽ εἰκόνα», γνωρίσωμεν ἡμῶν τὸ ἀξίωμα, τιμήσωμεν τὸ ἀρχέτυπον, γνῶμεν τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν, καὶ ὑπὲρ τίνος Χριστὸς ἀπέθανε. Γενώμεθα ὡς Χριστός, ἐπεὶ καὶ Χριστὸς ὡς ἡμεῖς»!

Αὐτὴ τὴν πρόσκληση μᾶς ἀπευθύνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Αὐτὸ εἶναι τὸ σήμερα τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ δυνατότητα νὰ γίνει ὁ κάθε ἕνας καὶ ἡ κάθε μία ἀπὸ ἐμᾶς Χριστός.

Νὰ γίνουμε Χριστός! Γιὰ τὸν κάθε ἕνα καὶ γιὰ τὴν κάθε μία νὰ γίνουμε Χριστός! Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἀνάσταση!

«Πάντα διδότω τις, πάντα καρποφορείτω τῷ δόντι ἑαυτὸν λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀντάλλαγμα· δώσει δὲ οὐδὲν τοιοῦτον οἷον ἑαυτὸν τοῦ μυστηρίου συνιέντα, καὶ δι᾽ἐκεῖνον πάντα ὅσα ἐκεῖνος δι᾽ ἡμᾶς γενόμενον».

Ἅς δώσει ὁ καθένας μας τὰ πάντα! Ἅς προσφέρουμε τὰ πάντα σὲ Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτό του λύτρο καὶ ἀντάλλαγμα γιὰ χάρη μας!

Δὲν μποροῦμε τίποτα καλύτερο νὰ προσφέρουμε στὸν Χριστό μας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας. Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἐννοήσει τὸ μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως καὶ θὰ ἔχουμε γίνει ὅλα ὅσα ἔγινε ὁ Χριστὸς γιὰ χάρη μας.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σήμερα, ἀδελφοί μου.

Νὰ γίνουμε Χριστός! Νὰ γίνουμε Ἀνάσταση, Φῶς καὶ Ζωή!

Νὰ πλημμυρίσουμε τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες μὲ Ἀνάσταση, μὲ Φῶς, μὲ Ζωή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μὲ πολλὲς ἀναστάσιμες πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ πνευματικός σας πατέρας

† ὁ Φθιώτιδος Συμεών

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.